Zálohovanie

Zálohovanie na Slovensku píše úspešný príbeh

Keď sa v roku 2018 ministerstvo životného prostredia definitívne rozhodlo, že sa na Slovensku spustí systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, ciele nastavovalo opatrne.

Na Slovensku sa za dva roky zálohovania vyzbieralo 2,4 miliardy obalov

Združenie miest a obcí Slovenska chce spolu so Správcom zálohového systému dosiahnuť až 99-percentnú úspešnosť zálohovania

Odpad triedite možno zbytočne: Hrozí, že ho nebude mať kto vyvážať a skončí na jednej hromade

Na triedenie odpadu si väčšina z nás už zvykla. V mnohých rodinách sa stalo separovanie štandardom a množstvo vytriedeného komunálneho odpadu rastie. Systém zberu však nefunguje tak, ako by mal.

Slovensko má príručku o udržateľnosti a dizajne obalov a je zadarmo

Vzhľadom na rastúce množstvo odpadu a problémy s ním spojené sa Slovensko v roku 2023 pripojilo k medzinárodnému úsiliu o zlepšenie situácie v oblasti odpadov z obalov. Slovenská aliancia pre podporu recyklácie (ďalej len „aliancia“) vydala prvú slovenskú príručku venovanú udržateľnosti a dizajne obalov. Obsahuje komplexné informácie o triedení, recyklácii a všeobecné informácie a odporúčania pre návrhy rôznych druhov obalov. Príručka je pre všetkých k dispozícii na stiahnutie zadarmo.

Vyšiel bezplatný Manuál pre lepšiu recykláciu obalov

Príručka je jedinečnou pomôckou pre všetkých výrobcov ale aj všetky subjekty, ktoré rozhodujú o použití obalov.

Aliancia pre podporu recyklácie na Environmentálnej sekcii Zväzu obchodu SR

V znikla Aliancia pre podporu recyklácie.

Šetrenie zdrojov aj menej znečistenia. Slováci zálohovali už dve miliardy nápojových obalov

Najväčším benefitom zálohovania pre spoločnosť zostáva okrem šetrenia prírodných zdrojov hlavne úbytok voľne pohodeného odpadu

Zálohomaty majú ďalší problém. Reťazce najnovšie musia riešiť slabú hygienu a zápach

Zálohovací systém má stále mierne trhliny. Tie sa týkajú najmä hygieny automatov.

U susedov zavedú zálohovanie nápojových obalov. Tender na časť systému vyhrali Slováci

Výška záloh bude oproti Slovensku takmer dvojnásobná.

Prvý najrýchlejší zálohový automat na Slovensku je v COOP Jednote 

Domáca maloobchodná sieť COOP Jednota disponuje najväčším počtom odberných miest zo všetkých obchodných sietí na Slovensku. Z 3 000 odberných miest v SR je 1 450 v sieti COOP Jednota. Dňa 21. decembra 2023 uvedú v Dunajskej Lužnej do prevádzky najrýchlejší zálohový automat v Strednej Európe.

Zálohované obaly už z triedeného zberu takmer vymizli

Od spustenia systému sa vyzbieralo viac ako 1,8 miliardy zálohovaných nápojových obalov.

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Pred zavedením zálohovania tvorili PET fľaše okolo 30 % objemu odpadov v žltých kontajneroch.

Najskôr recyklovanie PET fliaš kritizoval, teraz ho má pod kontrolou. Bude Taraba meniť systém zálohovania?

Nový minister životného prostredia hovorí o svojich prioritách

Obchodníci odmietajú úvahy o znárodnení

Pavol Konštiak, I. iceprezident Zväzu obchodu: " Som proti tomu, aby bol ekonomicky fungujúci systém znárodnený". 

Počet podvodov pri zálohovaní v obchodoch klesá, môžu za to efektívnejšie kontrolné mechanizmy

Snahy o podvodné konania pri zálohovaní vratných obalov sa snažia eliminovať aj obchodné siete. Podvodníkom hrozí prinajlepšom mastná pokuta.

Prieskum o triedení a zálohovaní potvrdil, že odpady sa stávajú pre verejnosť dôležitou témou

Spoločný prieskum zrealizovali Správca zálohového systému a organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

Riskovať pre pár centov pri zálohovaní fliaš sa nevypláca, podvody môžu vyjsť veľmi draho

Správca zálohového systému nielen rozvíja a zdokonaľuje zálohovanie, ale aj chráni, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu.

Zálohovanie na Slovensku je na dobrej ceste naplniť ciele stanovené pre celý tento kalendárny rok

Spoločne sme v tomto roku vyzbierali takmer 800 miliónov zálohovaných obalov. Od spustenia zálohovania na Slovensku (1.1.2022) sa vrátilo do systému zálohovania už viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek.