Environmentálna sekcia

Predseda: 
RNDr. Michal Sebíň, PhD. (NATUR-PACK, a. s.)
Členovia:                                                                            

  • ABICON Trade, spol. s r. o. 
  • CBA SK, a. s. 
  • COOP Jednota Slovensko, s. d.
  • ESSPRIT, s. r .o.
  • GS1 SLOVAKIA
  • NATUR-PACK, a. s.
  • NITRAZDROJ, a. s. 
  • PHILIP MORRIS SLOVAKIA, s. r. o. 
  • STAROPRAMEN - SLOVAKIA, s. r. o. 
  • U&SLUNO SK, s. r. o. 

Online prezentácia "Nariadenie o obaloch"

Termín: 14.04.2023
Prednášajúca: Mgr. Mária Trošanová, riaditeľka environmentálneho oddelenia NATUR-PACK, a. s. 

Európska Komisia pracuje na návrhu nového Nariadenia o obaloch, ktoré by malo nahradiť súčasnú Smernicu o obaloch a zásadne zmení povinnosti a smerovanie používania obalov a nakladania s odpadmi z obalov. 
V online prezentácii dostanete základné informácie k príprave tohto Nariadenia a k očakávaným zmenám, ktoré sa bez výnimky dotknú každého.

UPOZORNENIE: zverejnený záznam je určený výlučne pre potreby členov ZO SR.

PREDNÁŠKA O EKOMODULÁCII a online zasadnutie Environmentálnej sekcie ZO SR

Termín: 09.06.2022
Program:
1. Ekomodulácia - nový nástroj v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (prezentácia pani Márie Trošanovej)
2. Aktuálny prehľad legislatívy
3. Nefinančný reporting

4. Rôzne
UPOZORNENIE: zverejnený záznam je určený výlučne pre potreby členov ZO SR.
Prednáška o ekomodulácii: 

Online workshop "Umenie správneho triedenia odpadu"

Lektorka: Ing. Uršula Pomfyová, environmentálna špecialistka, NATUR-PACK, a. s.
Termín: 18.05.2022
Program:
1. Stručný prehľad legislatívy odpadového hospodárstva
2. Ako správne triediť jednotlivé zložky odpadov. Kde hľadať informácie o systéme zberu komunálnych odpadov v mestách a obciach. Príklady každodenného triedenia.

UPOZORNENIE: workshop je zverejnený výlučne pre potreby členov ZO SR.
Online prezentáciu si môžete stiahnuť tu: