Enviro legislatíva

Legislatíva platná od 1.1.2016
Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európske únii
Súvisiaca legislatíva