Stanoviská a vyhlásenia ZO SR

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR

Bratislava, 08. februára 2022 –  Zväz obchodu SR a jeho členovia sú vážne znepokojení súčasným vývojom cien na trhu.

Vyhlásenie Zväzu obchodu SR k pripravovaným opatreniam v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19

Zväz obchodu SR víta navrhovanú zmenu Zákonníka práce, ako základný rámec, ktorý dáva možnosť zamestnávateľovi disponovať informáciami od svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní, alebo nie, prípadne či ochorenie COVID 19 prekonali, aby mali zamestnávatelia možnosť efektívnejšie koordinovať interné opatrenia zamerané na ochranu zdravia svojich zamestnancov na pracovisku a zároveň zabezpečiť funkčný výkon svojej činnosti.

UŽ V UTOROK SA ROZHODNE – ZVÍŤAZÍ ČESTNOSŤ, ALEBO LOBIZMUS A PENIAZE?

Poslanci parlamentu budú v utorok (26.10.) hlasovať o opravnej novele Zákonníka práce, ktorá má opraviť chyby v legislatíve, zrovnoprávniť finančný príspevok na jedlo s gastrolístkami a umožniť tak zamestnancom skutočne slobodný výber. 

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR

Obchodníci si zvolili novú prezidentku

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR

Bratislava, 22. februára 2021  –  Zväz obchodu SR (ďalej ZO SR) a jeho členovia s uspokojením prijali informáciu o tom, že  Generálna prokuratúra SR podala Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) protest prokurátora proti vyhláške ÚVZ SR č. 67  a to, o.i., aj v častiach, podľa ktorých môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť miesto izolácie na nevyhnutný čas spojený s nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb.  

SÚRNE! Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platné od 8.2. 2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v piatok 05.02.2021 vo Vestníku vlády SR vyhlášky s protiepidemickými opatreniami, ktoré budú platiť od pondelka 08.02.2021, prípadne od stredy 10.02.2021 do 19. 03. 2021.

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 3.2.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Vyhlášku č. 36/2021 zo dňa 2.2.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - aktualizovanú na obdobie od 3.2. do 7.2.2021

Uznesenie vlády SR z 1. februára 2021

V súvislosti s pandémiou Covid-19 Vláda SR vydala Uznesenie č. 64 z 1. februára 2021, ktorým sa zmenilo Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021.

Vyhlášky ÚVZ zo dňa 21.1.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 21.1.2021 vo večerných hodinách ďalšie vyhlášky.

Vyhlásenie Zväzu obchodu SR k nákupom počas vianočného a novoročného sviatočného obdobia

Zväz obchodu SR, v  súvislosti s protiepidemickými opatreniami prijatými pre obdobie vianočných a novoročných sviatkov a platnými od soboty 19. decembra, vyzýva spotrebiteľov vrátane seniorov, aby starostlivo zvážili svoje nákupné potreby a zvýšili ohľaduplnosť voči ostatným zákazníkom, pracovníkom predajní a všetkým spoluobčanom v obchodných prevádzkach, ktoré zostanú počas sviatočného obdobia otvorené.

Vláda rozhodla: lockdown bude na Slovensku od 19. decembra do 10. januára

Vláda pred vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemické opatrenia. Od soboty 19. decembra do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5. hodiny bude platiť zákaz vychádzania.

Nové protiepidemické opatrenia - Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

V súvislosti s vývojom epidémie COVID-19 vláda SR včera (9.12.2020) predstavila nové opatrenia, ktoré by mali platiť minimálne tri týždne.