Šetrenie zdrojov aj menej znečistenia. Slováci zálohovali už dve miliardy nápojových obalov

Najväčším benefitom zálohovania pre spoločnosť zostáva okrem šetrenia prírodných zdrojov hlavne úbytok voľne pohodeného odpadu
Plastové fľaše a hliníkové plechovky na nápoje sa na Slovensku zálohujú od roku 2022. Za necelé 2 roky a 2 mesiace Slováci od spustenia systému zálohovania ku dňu 12. 2. 2024 vyzbierali dve miliardy nápojových obalov, uviedla Monika Farka, marketingový manažér Správcu zálohového systému (ZS).
Recyklácia obalov
Správca ZS informoval, že systém zálohovania je založený na vracaní použitých obalov do maloobchodných prevádzok, odkiaľ putujú do medziskladov a následne do triediaceho centra. V ňom dochádza k materiálovému triedeniu, plastové fľaše sa následne triedia podľa farebnosti. „Výsledkom spracovania u SZS v triediacom centre sú farebne a materiálovo roztriedené veľké zlisované balíky pripravené pre recyklátorov. Spolu sa tak k dnešnému dňu vyprodukovalo už neuveriteľných 125-tisíc zlisovaných balíkov plastových fliaš a 39-tisíc balíkov hliníkových plechoviek,“ dodala Monika Farka.
Už v prvom roku fungovania zálohového systému Správca ZS evidoval informácie z viacerých zdrojov o znižovaní množstva pohodeného odpadu od nápojových obalov v okolí vodných tokov a vo voľnej prírode. Potvrdili to tiež pravidelne vykonávané analýzy voľne pohodeného odpadu, ktoré realizovali organizácie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Tie skonštatovali, že plastové fľaše a plechovky od nápojov postupne takmer vymizli z našej prírody.
Vysoká návratnosť obalov
Monika Farka uviedla, že miera návratnosti plastových obalov a plechoviek od nápojov za rok 2023 dosiahla v Slovenskej republike úroveň 92 percent, a tým pádom už dnes tak napĺňame zákonný ciel pre slovenský zálohový systém, ktorý mal byť dosiahnutý až v roku 2025. „Slovákom sa tak dokonca podarilo presiahnuť cieľ, stanovený Európskou úniou, a to do roku 2029 dosiahnuť viac ako 90 percent návratnosť plastových fliaš a plechoviek,“ povedala na záver Farka.
Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov. Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 percent všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako tritisíc obchodných prevádzok.

Zdroj: [17.02.2024; trend.sk; Správy; 16:07; SITA]
Foto_zdroj: TASR/ Jaromír Novák