PREZIDENT Zväzu obchodu SR

KASANA Filip, JUDr.

PREDSTAVENSTVO

SEBÍŇ Michal, RNDr. PhD. - I. viceprezident
KOZÁK Martin, Ing. - viceprezident
MÁCSADI Štefan, Ing. - viceprezident
MIKUŠIAK Pavol, Ing. - viceprezident
DANIELOVIČ Erik, Ing. - člen predstavenstva
KONŠTIAK Pavol, doc. Ing., PhD. - člen predstavenstva  
KUBÁNYI Ivan, Mgr. - člen predstavenstva
KUKLOVÁ Jana, Ing. - členka predstavenstva
MÓKOSOVÁ Tatiana, Ing. - členka predstavenstvaMORAVSKÝ Jozef - člen predstavenstvaORMANDY Igor, Ing. - člen predstavenstva
PÓCS Roman, MBA - člen predstavenstva
SLADOVNÍK Albín, JUDr. - člen predstavenstva
ŽELINSKÝ Michal, Mgr. - člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

FIEBIG Jozef, Ing. - predseda dozornej rady
SUROVEC Milan, Ing. - podpredseda dozornej rady
ZUPKA Peter, Ing. - člen dozornej rady

SEKRETARIÁT

ČERVENÁK KONTROVÁ Zuzana, Ing. 
generálna sekretárka

e-mail: gs@biznis.sk
mobil: +421 908 223 229
tel. č.: +421 2 58 233 226
HOLIČKOVÁ Zuzana, Mgr. 
výkonná tajomníčka

e-mail: sekretariat@biznis.sk
mobil: +421 911 908 039
tel. č.: +421 2 58 233 224