Protimonopolný úrad zverejnil výsledky prešetrovania v súvislosti s rastom cien potravín

Vysoká inflácia podľa úradu vo všeobecnosti nie je priamym výsledkom zlyhávania hospodárskej súťaže, a to napriek tomu, že zdravé konkurenčné prostredie môže efekty inflácie zmierňovať

Vysoká inflácia podľa úradu vo všeobecnosti nie je priamym výsledkom zlyhávania hospodárskej súťaže, a to napriek tomu, že zdravé konkurenčné prostredie môže efekty inflácie zmierňovať

Protimonopolný úrad v piatok zverejnil výsledky niekoľkomesačného prešetrovania potravinárskeho sektora. Malo zistiť, či sú za rastom cien potravín neprimerané marže obchodných reťazcov a tiež, či takzvaná Protiinflačná garancia mohla viesť k nedovolenej koordinácii medzi reťazcami s cieľom zvýšiť maloobchodné ceny potravín.
Na základe dát za 13 mesiacov - od 1. marca 2022 do 31. marca 2023, úrad analyzoval približne štyristo produktov zahrnutých do Protiinflačnej garancie. Zistil, že medzi potravinami, ktoré boli reťazcami zastropované, bol len malý počet zhodných výrobkov - menej ako trinásť percent.
„Následná analýza vývoja cien týchto produktov ukázala, že vyššie náklady reťazcov na vstupe sa premietli do zvýšenia predajných cien. Akcie či dokonca samotné zastropovanie cien reťazce dokonca 'pokrývali' aj znížením vlastného zisku. Protimonopolný úrad na základe týchto výsledkov teda nedospel k podozreniu o koordinácii reťazcov pri určovaní predajných cien,“ informoval úrad.
Okrem potravín zaradených do Protiinflačnej garancie Protimonopolný úrad skúmal aj vývoj cien vybraných pekárenských a mliekarenských výrobkov. „Ani v tomto prípade však zistenia nenasvedčujú tomu, že zvýšenie cien pekárenských výrobkov nastalo v dôsledku dohody reťazcov,“ dodal úrad.
Vysoká inflácia podľa úradu vo všeobecnosti nie je priamym výsledkom zlyhávania hospodárskej súťaže, a to napriek tomu, že zdravé konkurenčné prostredie môže efekty inflácie zmierňovať. „Protimonopolný úrad preto podnikateľom pripomína, že akékoľvek rokovania, týkajúce sa cenotvorby, sú pre konkurenčné prostredie problematické a môžu predstavovať porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže,“ dodal.

Foto_zdroj: TASR