Prečo je záloh za nápojové obaly práve 15 eurocentov?

Nový rok prinesie na Slovensko dôležitú zmenu – plastové fľaše a plechovky od nápojov sa zálohujú. Takže za každú plastovú fľašu alebo plechovku od nápojov zákazník pri kúpe zaplatí záloh 15 eurocentov, ktorý po vrátení do obchodu dostane v plnej výške naspäť. Ako však vznikla výška tohto zálohu?

Tlačová správa, Bratislava, 22. decembra 2021
Prečo je záloh za nápojové obaly práve 15 eurocentov?
Nový rok prinesie na Slovensko dôležitú zmenu – plastové fľaše a plechovky od nápojov sa zálohujú. Takže za každú plastovú fľašu alebo plechovku od nápojov zákazník pri kúpe zaplatí záloh 15 eurocentov, ktorý po vrátení do obchodu dostane v plnej výške naspäť. Ako však vznikla výška tohto zálohu?
Každá krajina, ktorá má zálohový systém, má inú výšku zálohu. Táto suma je dôležitá, pretože funguje ako hlavný motivátor ľudí zapojiť sa do zálohovania. Výška zálohu môže byť pre úspešnosť zálohového systému rozhodujúca a dokáže významne ovplyvniť dosiahnutie cieľov stanovených zákonom, a to je 90% miera zberu.
„Z pohľadu čo najjednoduchšieho a prehľadnejšieho nastavenia systému pre spotrebiteľa dáva zmysel mať len jednu výšku zálohu pre všetky jednorazové obaly na nápoje – pre plastové fľaše aj plechovky. Spotrebiteľ sa tak nebude musieť orientovať v rôznych výškach zálohov a zároveň v ňom nebude záloh vyvolávať dôvody na substitúciu obalov na nápoje,“ vysvetľuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.
„Keďže jedno- a dvojcentové mince sa v rámci bežného platobného styku používajú stále menej a s účinnosťou od 1. júla 2022 sa budú postupne sťahovať z obehu, bolo praktické nastaviť výšku zálohu na úroveň, ktorá je násobkom piatich centov,“ dopĺňa Lucia Morvai.
Na Slovensku sa  pri určení  výšky zálohu prihliadalo najmä na lokálne podmienky, kúpyschopnosť obyvateľstva, jednotnosť a motivačný aspekt. Výška zálohu bola stanovená  na základe analýz tak, aby slovenských spotrebiteľov dostatočne motivovala a  zároveň nebola priveľmi finančne zaťažujúca. 
„Na základe analýz, ale aj z vykonaných prieskumov sa ukázalo, že ľudia považujú výšku 15 eurocentov za plastovú fľašu aj plechovku ako  dostatočne motivujúcu pre to, aby jednorazové obaly vrátili naspäť do obchodu,“ hovorí Lucia Morvai.
Zálohovanie postupne zavedú mnohé ďalšie krajiny Európskej únie. Európska legislatíva totiž stanovila pre všetky krajiny povinnosť do roku 2029 zabezpečiť mieru vyzbierania plastových nápojových obalov 90% a nájsť efektívne spôsoby, ako to zabezpečiť. Slovensko si zvolilo cestu zálohovania, čo je v súčasnosti jediné reálne osvedčené riešenie, ako znížiť množstvo odpadu z obalov v prírode, zabezpečiť vysokú mieru zberu na recykláciu a využitie recyklovaných materiálov pri výrobe nových obalov.

Fakty o zálohovom systéme
+ spustí sa od januára 2022;
+ zálohovať sa budú všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;
+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;
+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;
+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, bude uvedený na cenovke alebo výveske oddelene;
+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;
+ nápoje sa budú vracať do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom obchode, alebo v prípade menších potravín napr. pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;
+ do zálohového systému je zaregistrovaných už viac ako 2000 odberných miest, z čoho viac ako tisíc malých predajní po celom Slovensku, ktoré budú odoberať obaly dobrovoľne.
 
O Správcovi zálohového systému
Je to nezisková organizácia, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Zdroj: Správca zálohového systému