Potravinové púšte ostávajú problémom

Potravinové púšte považujú obchodníci na Slovensku za vážny problém. Uviedli to predstavitelia Zväzu obchodu a Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Bratislava - Potravinové púšte považujú obchodníci na Slovensku za vážny problém. Uviedli to predstavitelia Zväzu obchodu a Slovenskej aliancie moderného obchodu.
„Limitovaný prístup k potravinám, najmä v menších obciach do 500 obyvateľov, vníma Zväz obchodu ako veľmi vážny a neustále narastajúci problém, na ktorý upozorňuje dlhodobo. Na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce obchodné siete a bez finančnej podpory štátu jednoducho nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné,“ priblížil Filip Kasana, viceprezident Zväzu obchodu. V tomto prípade ide podľa neho primárne o zachovanie základnej občianskej vybavenosti, ktorú si ľudia žijúci na vidieku zaslúžia mať zo strany štátu zabezpečenú. Funkčná predajňa potravín dokáže poskytovať aj ďalšie služby, napríklad platenie šekov, výber hotovosti, poštové doručovanie a podobne, čo je prínosné najmä pre seniorov.
„Z hľadiska riešení postačí inšpirovať sa v okolitých krajinách, napríklad v Poľsku a Česku, kde je problém takzvaných potravinových púští efektívne riešený cez systém finančných dotácií na úrovni štátu v spolupráci so samosprávami a s obchodníkmi - v Česku funguje od roku 2021 program Obchůdek 2021+. Pojazdné predajne nie sú systémovým riešením tohto problému, ambulantné formy predaja so sebou nesú aj zdravotné riziká pri nakladaní s potravinami,“ dodal Kasana.
Aj podľa slov Martina Krajčoviča, predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu, sú potravinové púšte v niektorých regiónoch Slovenska veľkým problémom, pretože tieto časti územia strácajú perspektívu, keďže človek si tam nevie nakúpiť ani základné potraviny.
„Riešenia by mohli byť rôzne, závisí to od každého jedného miesta, kde takáto púšť vznikla. Niekde je to o podpore súčasnej predajne, inde môže prísť k pokrytiu cez online predaj. Rovnako už aj v Česku sú hybridné obchody, ktoré môžu väčšinu dňa fungovať bez personálu, čo je tiež jedna z možností, ako riešiť potravinové púšte,“ dodal Krajčovič.
100 LOKALÍT - vo viac než takomto počte obcí obyvatelia nenakúpia potraviny.

Zdroj: [11.09.2023; Hospodárske noviny; Firmy a finance; s. 9; TASR]

Na snímke viceprezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana. Foto: TASR - Pavel Neubauer