Odborný seminár Zväzu obchodu SR k vybraným povinnostiam vyplývajúcim z nového Zákona o ochrane spotrebiteľa 

Členovia Zväzu obchodu SR mali možnosť vypočuť si množstvo povinností a dôležitých zmien, ktoré priniesla nová legislatívny úprava.

Bratislava, 18.06.2024

Dňa 18. júna 2024 Zväz obchodu SR v spolupráci s Nadáciou Dobrý obchodník zorganizoval pre svojich členov odborný seminár na tému "Vybrané povinnosti vyplývajúce z nového zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho uplatnenie v praxi". Seminár bol určený najmä tým členom, ktorí prevádzkujú maloobchodný predaj. Po prvýkrát mali členovia okrem prezenčnej formy možnosť využiť i online pripojenie.

Lektorom odborného seminára bol JUDr. Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR. Pán Kasana podrobne predstavil prítomným i online účastníkom nový právny predpis o ochrane spotrebiteľa, ktorý bol prijatý z dôvodu transpozície Smernice EP a Rady 2019/770, Smernice EP a Rady 98/6/ES a ďalších. Predpis nadobúda účinnosť od 01.07.2024. 

Členovia Zväzu obchodu SR mali možnosť vypočuť si množstvo povinností a dôležitých zmien, ktoré priniesla nová legislatívny úprava. Účastníci seminára mali vytvorený dostatočný priestor na diskusiu a výmenu názorov a skúseností z praxe. 

Zväz obchodu SR zvažuje do budúcna možnosť zorganizovania ďalšieho odborného seminára na tému Kybernetická bezpečnosť firiem, keďže novelizácia Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti bude mať významný dopad na výrobné a obchodné spoločnosti. 


Zdroj: Zväz obchodu SR