O NAŠICH ČLENOCH: Vedenie spoločnosti LABAŠ, s. r. o. diskutovalo s ministrom Takáčom

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč prijal pozvanie vedenia našej spoločnosti LABAŠ, s. r. o. 

Sme radi, že Richard Takáč prijal pozvanie vedenia našej spoločnosti, ktoré predstavuje dôležitú príležitosť na prehĺbenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.
Stretnutie 29. februára 2024 sa zameralo na diskusiu o kľúčových témach, vrátane plánovaných legislatívnych zmien a potenciálneho zníženia dane na bio potraviny. Takýto krok by mohol posilniť rastúci záujem spotrebiteľov o ekologicky udržateľné výrobky, čo je jedným z našich hlavných cieľov.
Naša spoločnosť sa zaväzuje pokračovať v úzkej spolupráci s verejným sektorom a ostatnými zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť spoločné ciele udržateľného rozvoja, zlepšenia kvality života obyvateľov a podpory miestneho ekonomického rastu.
Veríme, že len spoločnými silami môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých.