O NAŠICH ČLENOCH - Už 30 rokov nás v Nitrazdroji teší priazeň zákazníkov

Spoločnosť Nitrazdroj, a. s., oslavuje v roku 2024 už 30 rokov svojej existencie. Bola založená v roku 1994 zamestnancami spoločnosti. O začiatkoch činnosti, výzvach a konkurenčnom prostredí na Slovensku sme sa rozprávali s Milanom Surovcom, generálnym riaditeľom Nitrazdroj, a. s.
Spoločnosť Nitrazdroj, a. s., oslavuje v roku 2024 už 30 rokov svojej existencie. Bola založená v roku 1994 zamestnancami spoločnosti. O začiatkoch činnosti, výzvach a konkurenčnom prostredí na Slovensku sme sa rozprávali s Milanom Surovcom, generálnym riaditeľom Nitrazdroj, a. s.


* Priblížte nám začiatky spoločnosti Nitrazdroj. Ako to všetko začalo?
Západoslovenský zdroj, štátny podnik, fungoval pred rokom 1989 ako právny predchodca Nitrazdroju. Tak ako ostatné závody štátneho podniku aj Západoslovenský zdroj prešiel tzv. malou privatizáciou, prostredníctvom ktorej prišiel v dražbách a reštitúciách takmer o všetky maloobchodné predajne a veľkoobchodný sklad v Nitre. O tom, že to bol na tú dobu pomerne veľký závod, svedčí skutočnosť, že disponoval takmer 128 predajňami, dvoma veľkoobchodnými skladmi, lahôdkárskou výrobou, dvoma dopravnými strediskami a strediskom praktického vyučovania. V portfóliu predajní podniku boli samoobsluhy, potraviny s obsluhou, lahôdky, cukrárne, špecializované predajne mäsa i tabaku. Zdroj zamestnával takmer 1 200 zamestnancov. V malej privatizácii bolo v rámci reštitúcie vrátených pôvodným majiteľom takmer 110 predajní vrátane lahôdkárskej výroby a veľkoobchodu. Ostalo torzo 10 predajní – pracovísk, kde vykonávali prax žiaci strediska praktického vyučovania, ktoré boli z privatizácie vyňaté. Tie vytvorili základ nášho budúceho podnikania v spoločnosti Nitrazdroj, a. s. Naša spoločnosť aktuálne prevádzkuje 30 predajní a zamestnávame takmer 600 zamestnancov. Podnikáme v nitrianskom a trnavskom regióne. Naše prevádzky môžu zákazníci navštíviť v Nitre, Leviciach, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch a Dunajskej Strede.

* Tridsať rokov pôsobenia v obchode je už kus cesty. Akými výzvami ste si prešli v rámci podnikania v oblasti obchodu na Slovensku?
Nebolo to ľahké v minulosti a nie je to ľahké ani dnes. V súčasnosti sú podmienky na podnikanie ťažšie ako na začiatku, keď bol obchod a jeho zamestnanci váženou a uznávanou súčasťou spoločnosti. Dnes je však na okraji spoločenského záujmu nielen ministerstiev, ale aj spoločnosti. Od svojho vzniku sme súperili so zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré sa etablovali na slovenskom trhu. Vďaka profesionálnej úrovni našich zamestnancov sme v ťažkej konkurencii obstáli. Medzi prvými sme zaviedli zákaznícke karty v čase, keď o nich iní ešte len uvažovali. V celej histórii sme to neboli my, kto začal ponúkať PVC tašky zdarma a nie sú za nami ani potravinové škandály. Obchod vždy spájal a naďalej bude spájať výrobcov potravín a zákazníkov, preto veríme, že vnímanie obchodu v spoločnosti bude viac pozitívne, keďže je nesporne tvorcom hodnôt spoločnosti a HDP.

* Ako vnímate legislatívne prostredie na Slovensku?
Neustále sa meniace legislatívne prostredie, nerovnaké zákonom stanovené podmienky pre firmy napr. do 50 zamestnancov, nad 500 zamestnancov, taktiež nerovnaké zákonom stanovené povinnosti pre predajne podľa veľkosti ich plochy vnímame ako problematické a neférové. Nepôsobí to pozitíve a nevytvára rovnaké ani stabilné podmienky v rámci podnikania subjektov na Slovensku.

* Ako sa vám darí v súčasnom silnom konkurenčnom prostredí?
Sme spoločnosť malého regionálneho významu. Vstupom do európskeho priestoru a v európskej legislatíve sme ešte menší a nie celkom v záujme pozornosti verejnosti. Európska legislatíva je ovládaná nadnárodnými reťazcami, čo je ich veľká výhoda. To, čo je u nich dávno zabehnuté, musíme vždy doháňať. Zahraničné reťazce stoja často aj pri zrode národnej legislatívy, a tým dostávajú výhodnejšiu pozíciu na trhu. Stále platí globalizácia, tzn. veľkí obchodníci nakupujú za lepšie ceny a tí menší nielen za vyššie ceny, ale aj za menej výhodných podmienok. Dotačná politika zo strany štátu nie je určená pre obchod, napriek tomu, že realizujeme maloobchodný predaj slovenských výrobkov a náš dodávateľ – výrobca (adresát dotácií) nemusí budovať vlastné veľkoobchodné a maloobchodné prevádzky. Limitujúce pre menších obchodníkov je aj stanovovanie minimálneho odberu pri rozvoze zo strany dodávateľa, čím výrobca šetrí vlastné náklady. Veľkí nadnárodní hráči môžu v súčasných podmienkach vynaložiť oveľa vyššie finančné prostriedky na reklamu, na podporu športu či iných oblastí spoločenského života.

* Spoločenská zodpovednosť je dnes samozrejmou súčasťou podnikania. Ako sa podieľate na celospoločenskom a komunitnom živote v kontexte spoločenskej zodpovednosti?
Sme spoločnosť, ktorá pôsobí v regióne, preto podporujeme najmä región, v ktorom podnikáme. Zo športu je to najmä hokej, futbal, ale aj oblasť zdravotníctva, školstva a kultúry – podpora najmä DAB Nitra. Sme členmi Zväzu obchodu SR (tým nepriamo aj RUZ), regionálnej komory SOPK a snažíme sa o podporu mesta a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

* V podnikaní sa často stretávate s prekážkami, o to silnejšie sú potom momenty, ktoré prinesú zadosťučinenie a dobrý pocit z práce. Ktoré ocenenia vašej práce si najviac vážite?
Za úspech považujeme, že sme v období pandémie dokázali vytvoriť a zrealizovať e-shop pre maloobchod i diskont, ktorý naši zákazníci dodnes s obľubou využívajú. Pravidelne získavame ocenenia v našej kategórii za priaznivé ekonomické výsledky, za dôveryhodnosť a solventnosť. Sme držiteľmi Grand Prix SOPK SR za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania, ako aj za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Získali sme aj ocenenie „Zlatý dukát“ udelené Českým zväzom obchodu v roku 2003, ktoré si ceníme. Veľmi si vážime aj potvrdenia Finančnej správy o tom, že sme dôveryhodným partnerom, čo vyplýva zo skutočnosti, že platobná schopnosť je a vždy bola silnou stránkou podnikania. V podnikaní sa tým vytvára dôvera u dodávateľov, zamestnancov, ale aj našich zákazníkov, ktorú si nesmierne vážime.

* Aká je vaša vízia do budúcnosti? Čo považujete za najväčšie výzvy súčasnosti?
Najväčšou výzvou v budúcom období bude nefinančný reporting – ESG. Staršia generácia bude mať potrebu vyrovnať sa s otázkami digitalizácie, automatizácie a využívaním umelej inteligencie v predajniach potravín (samoobslužné pokladne, e-shop, identifikácia zákazníckych požiadaviek a platieb pomocou mobilnej komunikácie). Mnohí určite i naďalej uprednostnia konzervatívnu cestu a tradičný spôsob nakupovania v predajniach s personálom. Technologickému pokroku a novým formám nakupovania sa však nevyhneme. Veľkou výzvou bude pre nás i zavedenie elektronických cenoviek. Neustály boj o zákazníka v stále silnejšom konkurenčnom prostredí na Slovensku je nesporne tou najväčšou výzvou pre každého obchodníka. Osobne si myslím, že hlavnou konkurenčnou výhodou budú aj v budúcnosti zodpovední ľudia. Kvalita a dostupnosť pracovnej sily nielen v manažmente, ale najmä v predajniach. Zamestnanci v obchode a ich prístup k zákazníkom boli aj budú barometrom spokojnosti zákazníka.


Zdroj: PRINT | Dátum: 19.06.2024 | Zdroj: Obchod | Strana: 14 | Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s.