ÚSPECHY NAŠICH ČLENOV: COOP Jednota je TOP firma mladých 2023

JCI-Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia), mimovládna nezisková organizácia uskutočnila už 21. ročník ankety o TOP firmu mladých.
Anketa sa konala od 01.10.2023 – 05.12.2023 na vysokých školách po celom Slovensku. Na prvom mieste v kategórii obchodné reťazce - potravinársky tovar sa umiestnila spoločnosť COOP Jednota Slovensko.

Cieľom ankety je zistiť nezávislý pohľad mladých ľudí na pôsobenie, aktivity, imidž, hospodárske úspechy firiem, ktoré podnikajú v Slovenskej republike. Hlavná anketová otázka znela: „Ktorá firma resp. obchodná značka v príslušnom odvetví podnikania je pre vás synonymom úspešnosti, dobrého renomé ako aj kvalitných výrobkov resp. služieb (podmienkou bolo, že musí ísť o firmu, ktorá má sídlo alebo pobočku v SR). Anketa sa uskutočnila na viacerých úrovniach. Každý študent si mohol vybrať obchodnú značku podľa vlastného uváženia v rámci príslušného odvetvia pôsobenia a tej pridelil jeden hlas na úrovni jednotlivých odvetví podnikania kde sa vyhlasovala „TOP firma mladých r. 2023“ .
Mladí si opäť vybrali COOP Jednotu
Vzorku respondentov za rok 2023 tvorilo 20 odborných fakúlt vysokých škôl v rámci všetkých krajov Slovenskej republiky. Reprezentatívnu vzorku predstavovalo 1 500 študentov vysokých škôl. Z každej fakulty bolo vybraných 75 študentov. Systém COOP Jednota sa v aktuálnom ročníku opäť umiestnil na prvom mieste v kategórii obchodné reťazce - potravinársky tovar. Ocenenie z rúk výkonného predsedu JCI-Slovensko, Mariána Meška, prevzal predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský. „Mladí ľudia tvoria budúcnosť, preto je ich ocenenie pre nás výzvou a hnacím motorom. Teší ma, že našu tradičnú maloobchodnú sieť vnímajú mladí ľudia ako úspešnú spoločnosť s dobrým menom, kvalitnou ponukou a modernými službami. Táto skutočnosť je pre nás potvrdením, že naše rozhodnutia smerom k automatizácii, modernizácii, digitalizácii a udržateľnosti sú správne, a že tým oslovujeme aj mladú generáciu zákazníkov,“ zdôrazňuje Ján Bilinský.
Symbol kvality a úspechu v odvetví
Anketu uskutočnila, mimovládna, nezisková organizácia už po 21. krát. JCI-Slovensko je partnerskou organizáciou Junior Chamber International so sídlom v USA. „Ide o jednu z najväčších organizácii pre mladých podnikateľov a lídrov na svete. V ankete vyjadrujú mladí ľudia názor, ktoré firmy sú pre nich symbolom kvality a úspechu v danom odvetví podnikania. Nakoľko sa naša organizácia venuje hlavne aktivitám pre mladých ľudí, ich hlas je pre nás dôležitý a inšpiratívny. Srdečne gratulujem víťazovi v tejto kategórii,“ Marián Meško, výkonný predseda, JCI-Slovensko.


Zdroj: COOP Jednota Slovensko

WEB | Dátum: 12.03.2024 | Zdroj: retailmagazin.sk | Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o.