Aké povinnosti potrebujú mať výrobcovia splnené pred spustením zálohovania?

Dni do spustenia zálohového systému spoločne odrátavame a s nimi pribúdajú povinnosti, ako pre obchodníkov, tak aj pre výrobcov jednorazových nápojových obalov, ktoré budú na základe zákona podliehať zálohovaniu. Prinášame vám preto prehľad aktivít pre výrobcov, ktoré je potrebné mať splnené pred spustením zálohovania na Slovensku, t.j. pred 1.1.2022.

Aké povinnosti potrebujú mať výrobcovia splnené pred spustením zálohovania?
Dni do spustenia zálohového systému spoločne odrátavame a s nimi pribúdajú povinnosti, ako pre obchodníkov, tak aj pre výrobcov jednorazových nápojových obalov, ktoré budú na základe zákona podliehať zálohovaniu. Prinášame vám preto prehľad aktivít pre výrobcov, ktoré je potrebné mať splnené pred spustením zálohovania na Slovensku, t.j. pred 1.1.2022.
  • Zaslanie žiadosti o uzavretie zmluvy Správcovi zálohového systému.
  • Podpísanie zmluvy so Správcom.
  • Registrácia do registračného portálu Správcu.
  • Registrovanie EAN kódov v registračnom portáli Správcu.
  • Zaslanie fyzických vzoriek s vyžadovaným povinným označovaním v súlade s manuálom na označovanie.  Je potrebné v období pred spustením zálohového systému rátať s 8 týždňovým verifikačným procesom zo strany Správcu, aby výrobca stihol pred spustením zálohového systému mať všetky administratívne náležitosti splnené.
Čo je potrebné pre administratívnu časť verifikácie fyzických vzoriek?
Registrácia pre výrobcov je spustená a v rámci nej je potrebné Správcovi zaslať vzorky v súlade s pokynmi. Umožní to zabezpečenie plynulosti a efektívnosti procesov. Fyzické vzorky k registrovaným EAN kódom výrobcu musia byť čisté a nepoškodené. Je veľmi dôležité, aby boli zaslané vzorky prázdne, bez zvyškovej tekutiny, uzavreté vrchnákom. Nakoľko, v prípade, že sa bude v prepravovanom vrecku pri zasielaní vzoriek Správcovi hromadiť zvyšková tekutina, dôjde k znehodnoteniu etikety a to bude následne prekážkou v ďalšom procese. Vzniká komplikácia a spomaľuje sa proces registrácie a verifikácie na strane Správcu a jeho externých partnerov. Správca tak bude nútený  registráciu vzoriek pozastaviť a výrobca je povinný nedostatky odstrániť v lehote do 10 dní. V opačnom prípade sa registrácia na strane Správcu zamietne a výrobca bude musieť registráciu zopakovať.

Potvrdenie príjmu vzoriek nie je možné vykonať okamžite, nakoľko sa zásielka nerozbaľuje hneď na mieste prebratia, preto ďakujeme za trpezlivosť, ktorú nám venujete v súvislosti s potvrdením ich príjmu.

Aké dokumenty je potrebné doručiť Správcovi v súvislosti so spustením registrácie a príjmov prvých fyzických vzoriek? Pre začatie administratívnej časti verifikácie je potrebné doručiť 2 doklady:
  • xls súbor „Sprievodný list pre doručenie fyzických vzoriek zálohovaných nápojových obalov“, ktorý zasielate emailom na Zákaznícke centrum najlepšie priamo pri balení fyzických vzoriek
  • Dodací list ku vzorkám - vypísaný a potvrdený, vložený ku vzorkám do zásielky

Dokumenty potrebné k doručeniu fyzických vzoriek si môžete stiahnuť po kliknutí na tlačidlo nižšie.
Aké úspechy priniesla prvá časť kampane?
Správca zálohového systému od 1.9.2021 úspešne spustil svoju aktivitu aj voči širokej verejnosti v podobe kampane „Zmena“. Naše aktivity začínajú byť viditeľné, zhmotňujú sa do reálnych výstupov a my sa tomu veľmi tešíme. 

Radi sa preto podelíme o prvé výsledky k časti kampane, ktorá mala za úlohu vzbudiť u širokej verejnosti zvedavosť a naladiť celé Slovensko na vlnu zálohovania. V televízii nás aspoň jeden krát videlo viac ako 1 786 000 sledovateľov. V online svete sme cez Youtube zasiahli viac ako  1 180 000 užívateľov. Na sociálnych sieťach v rámci kampane bolo zasiahnutých takmer 1 000 000 užívateľov.

Chcete vidieť spot k ďalšej časti našej kampane? Viete si ho pozrieť kliknutím na tlačidlo nižšie.
Chcem vidieť spot