Zásadný krok k zlepšeniu potravinovej sebestačnosti na Slovensku

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan spolu s prezidentkou Zväzu obchodu SR Nadeždou Machútovou a predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu Martinom Krajčovičom podpísali dohodu o spolupráci pri realizácii podporných nástrojov na zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.  

17-05-2022
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan spolu s prezidentkou Zväzu obchodu SR Nadeždou Machútovou a predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu Martinom Krajčovičom podpísali dohodu o spolupráci pri realizácii podporných nástrojov na zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.
Signatári v dokumente prehlasujú, že na účel zvýšenia potravinovej sebestačnosti SR z hľadiska domácej potravinovej produkcie budú členovia SAMO a ZO SR, ktorí sú prevádzkovateľmi a predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorých obrat z predaja konečnému spotrebiteľovi dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku viac ako 10 miliónov EUR zasielať MPRV SR polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja slovenských potravín a potravín vyrobených v SR konečnému spotrebiteľovi na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za predchádzajúci kalendárny polrok v členení podľa jednotlivých výrobných odborov potravinárskeho priemyslu.