Zálohovanie PET fliaš sa blíži, odberné miesta zriadi viac ako dvetisíc prevádzok

Pri automatizovanom odbere bude zabezpečené stláčanie obalov už v prevádzke. Ručne vyzbierané obaly sa budú prevážať k správcovi nestlačené.
Pri automatizovanom odbere bude zabezpečené stláčanie obalov už v prevádzke. Ručne vyzbierané obaly sa budú prevážať k správcovi nestlačené.
Do spustenia zálohového systému pre jednorazové nápojové obaly zostáva už len necelý mesiac. Hlavným cieľom zavedenia tohto systému je dosiahnutie 90 % návratnosti v roku 2025. O tom, koľko obchodných prevádzok je už prihlásených do systému zálohovania a ako bude celý systém fungovať, informovali štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana a Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.
„Uvedomujem si, že zavedenie zálohovania má aj doteraz veľmi veľa kritikov a odporcov, ktorí hovoria, že to vytiahne najvzácnejšiu surovinu z klasického zberu separovaného odpadu. Ale aj zo skúseností zo zahraničia vyplýva, že zberovým systémom je možné dosiahnuť maximálne 60 % návratnosť týchto obalov, kým všetky európske systémy zálohovania dosahujú čísla cez 90 %," uviedol na úvod J. Smatana.
Systém stojí na zavedení zálohu, ktorý bol po úvodných diskusiách stabilizovaný na sume 15 centov. Dôvodom má byť aj postupné odstraňovanie jednocentových a dvojcentových mincí z obehu. „Takže pôvodne uvažovaný trinásťcentový záloh by bol veľmi nepraktický," vysvetľuje.
Medzi zjavné pozitívne vplyvy zavedenia zálohového systému patrí podľa J. Smatanu menšia miera litteringu, teda fakt, že sa zníži množstvo voľne pohodeného odpadu. „Práve jednorazové obaly, či už sú to plastové fľaše alebo hliníkové obaly, predstavujú nie hmotnostne, ale objemovo najväčšiu zložku toho, čo nájdeme v našich priehradách, vodných nádržiach, ale aj v parkoch, pri brehoch," konštatuje.
Ďalším pozitívnym vplyvom bude podľa J. Smatanu zvýšenie miery recyklácte. Aktuálne je už pripravená novela zákona o odpadoch, ktorá predpokladá, že do výroby nových PET fliaš sa už nebude používať len ropný produkt, ale bude stanovené povinné percento recyklátu.
Prihlásených je už viac ako dvetisíc prevádzok
Podľa L. Morvai je úlohou povinných osôb, teda výrobcov, ktorí uvádzajú tieto obaly na trh, vytvoriť pre spotrebiteľov komfortný spôsob a motiváciu, aby tieto obaly vrátili naspäť.
„Nieje to len o tom, že sa vyzbiera viac. Áno, 90 % uvedených nápojových obalov, teda PET fliaš aj plechoviek, je veľmi vysoké číslo, ktoré je podporené aj skúsenosťami zo zahraničia. Avšak aj kvalita tohto vyzbieraného materiálu je oveľa vyššia a predurčuje ho na to, aby mohol byť použitý naspäť pri výrobe nových obalov, to znamená systémom z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky," pripomína.
Správca zálohového systému eviduje žiadosti od viac ako dvetisíc obchodných prevádzok, ktoré budú zriaďovať odberné miesta. L. Morvai zároveň dodáva, že tieto obchodné prevádzky budú vybavené približne 1 700 odbernými automatmi, takzvanými zálohomatmi, a zvyšné menšie prevádzky pôjdu formou takzvaných ručných skenerov.
Zákonná povinnosť zriadenia odberného miesta sa vzťahuje len na prevádzky nad 300 metrov štvorcových. Podľa L. Morvai je prihlásených takmer 1100 takýchto predajní.
Ručne vyzbierané obaly sa budú prevážať k správcovi nestlačené
Dobrovoľný odber sa vzťahuje na predajne pod 300 metrov štvorcových. Z tejto skupiny je prihlásených viac ako tisíc predajní. V tomto prípade je efektívnejšie odoberať obaly ručne, keďže automatizovaný odber je praxou v tom prípade, ak sa predpokladá v danej prevádzke denný odber 500 obalov a viac.
Ručný zber bude fungovať tak, že spotrebiteľ príde do menšej predajne, na pokladni odovzdá tieto obaly, ktoré zamestnanec prevádzky prejde ručným skenerom. Tlačiareň následne vytlačí kupón, ktorý si spotrebiteľ môže uplatniť pri pokladni.
Dôležité však je, že v prípade ručného odberu sa obaly skladujú nestlačené a v špeciálnych vreciach, ktoré zabezpečuje správca. Správca chce týmto krokom zabrániť podvodom, keďže má takisto povinnosť prepočítať tieto obaly a overiť ich stav na medziskladoch. Z tých sa obaly budú po prepočítaní prevážať do triediaceho centra, ale už zlisované. Pri automatizovanom odbere sa obaly kompaktujú už v automate.
Povinnosť správcu je takisto zabezpečiť triedenie týchto obalov v triediacom centre, ktoré bude umiestnené pri Novom Meste nad Váhom v obci Kočovce-Rakoľuby.
Do leta bude platiť prechodné obdobie
Správca zálohového systému tiež od septembra spustil edukačno-informačnú kampaň, ktorá beží v televíziách aj v online priestore. Od decembra správca odštartuje takzvanú racionálnu fázu kampane, v rámci ktorej bude priamo vysvetľovať, akým spôsobom sa vracia obal, kde sa dá vrátiť, ale aj to, že sa obal nemá krčiť, ale vracať sa v pôvodnom tvare aj s vrchnákom na odberné miesto, pričom podmienkou je, že obal musí obsahovať symbol zálohovania „Z".
Napriek tomu, že systém oficiálne odštartuje 1. januára 2022, pol roka bude platiť prechodné obdobie, keď budú mať obchodníci možnosť dopredávať staré neoznačené obaly.
„Každý zálohový systém sa rozbieha postupne, aj u nás počítame s postupným nábehom s tým, že od 1. januára 2022 už je možné umiestňovať na trh nové označené obaly so symbolom „Z“. Výrobcovia majú možnosť uvádzať ešte staré neoznačené obaly do konca januára a obchodníci ich môžu dopredávať do 30. júna 2022. Takže od 1. júla už na trhu nenájdete žiaden obal, ktorý nebude mať toto označenie,” zdôrazňuje ďalej s tým, že na základe skúseností zo-zahraničia predpokladá, že tento nábeh bude rýchlejší.
Systém bude stratový
Ročné prevádzkové náklady sa odhadujú približne vo výške 30 miliónov eur. „Pri plnej miere návratnosti 90 % je tento systém stratový a je štandardne financovaný z poplatkov výrobcov, keďže nesú zodpovednosť za to, čo uvádzajú na trh. Tam sa očakáva strata približne vo výške päť miliónov eur," vysvetľuje L. Morvai.
Podľa J. Smatanu však v tomto ohľade treba brať do úvahy aj súvisiace externality, teda to, koľko nás stojí skládkovanie či čistenie znečistenie prírody.
Krátené, celý článok si môžete prečítať v denníku Odpday-portal.sk.

Diana Motúzová

Zdroj: [14.12.2021; Odpadové hospodárstvo; zálohovanie; s. 6,7; Diana Motúzová]
Foto: Vhadzovanie PET fliaš do kontajneru na začiatku testovacej fázy zálohovania PET fliaš a plechoviek. (Zdroj: TASR)