Zálohovanie PET fliaš a plechoviek v otázkach a odpovediach

Aktuálna reportáž k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek 

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek v otázkach a odpovediach  

Po zverejnení našej prvej reportáže k zálohovému systému (https://youtu.be/2gZ0dmaEtcw) NATUR-PACK aj Správca zálohového systému dostal nemálo otázok od množstva výrobcov. Na tie najčastejšie sme zodpovedali v aktuálnej reportáži. Ďakujeme všetkým výrobcom, ktorí nám kladú otázky a robia všetko preto, aby sa rozbeh zálohového systému podaril. Sledujte aj www.spravcazaloh.sk 
0:18 Kto je výrobcom, v zmysle zákona o zálohovaní? 
0:54 Kto je to distribútor, ktorý má povinnosť sa registrovať u Správcu zálohového systému? 
2:35 Čo je to predajná plocha? 
3:27 Ako bude rozlíšená zálohovaná fľaša ? 
4:01 Ako bude vyzerať zálohový systém v praxi? 

Sledujte nás aj na: 
♻️Facebook: https://www.facebook.com/naturpack.sk/​​
♻️Instagram: https://www.instagram.com/naturpack/​​
♻️LinkedIn: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/natu... 
♻️Email: office@naturpack.sk

Zdroj: NATUR-PACK, a. s., Správca zálohového systému