Zálohovanie napreduje: Nápojové obaly v triedenom zbere výrazne klesli

Podľa výsledkov aktuálnych analýz OZV NATUR-PACK v roku 2022 výrazne kleslo množstvo plastových fliaš a plechoviek v triedenom zbere. Na základe týchto údajov a tiež dát o rastúcom počte odovzdaných zálohovaných nápojových obaloch môžeme konštatovať, že zálohovanie na Slovensku skutočne funguje. Spotrebitelia nápojové obaly nekrčia a nevyhadzujú do nádob na triedený zber, ale ich odovzdávajú na odberných miestach.

Podľa výsledkov aktuálnych analýz OZV NATUR-PACK v roku 2022 výrazne kleslo množstvo plastových fliaš a plechoviek v triedenom zbere. Na základe týchto údajov a tiež dát o rastúcom počte odovzdaných zálohovaných nápojových obaloch môžeme konštatovať, že zálohovanie na Slovensku skutočne funguje. Spotrebitelia nápojové obaly nekrčia a nevyhadzujú do nádob na triedený zber, ale ich odovzdávajú na odberných miestach.
V žltých nádobách na triedený zber výrazne kleslo zastúpenie nápojových obalov na základne hmotnostných, aj objemových ukazovateľov.
„Pri hmotnostnom vyjadrení, pri vybraných typoch nápojových obalov z plastov, ktoré sú od 1.1.2022 zálohované, a ktoré boli súčasťou triedeného zberu, tieto poklesli z 21,58 % v roku 2021 na 3,14 % v roku 2022. Tento hmotnostný pokles plastových obalov na nápoje predstavuje 85,45 %. Pri objemovom vyjadrení je to ešte väčší pokles. Kým v roku 2021 zaberali nápojové obaly z plastov v priemere až 30,44 %, do polovice roka 2022 poklesla táto hodnota na 4,15 %, čo predstavuje pokles o 86,37 %. Veľmi podobné hodnoty poklesu boli zistené aj pri nápojových plechovkách," vysvetľuje Marek Brinzík z OZV NATUR-PACK.
Aj keď zálohovanie bolo na Slovensku spustené od januára 2022, do konca júna ešte platilo prechodné obdobie, počas ktorého predajne mohli dopredať aj nápoje v nezálohovaných obaloch. Až od 1. júla sa na Slovensku môžu predávať už len nápoje v zálohovaných plastových fľašiach a plechovkách.
K dnešnému dňu sa pritom vyzbieralo takmer 440 miliónov zálohovaných nápojových obalov na približne 2800 odberných miestach po celom Slovensku.
„Pri spustení zálohového systému sme sa stretávali aj s po-
stojmi, že zálohovanie na Slovensku fungovať nebude, že spotrebitelia si nezvyknú na zmenu a budú nápojové obaly naďalej vyhadzovať. Aj na základe najnovších dát a analýz však vidíme, že zálohovanie si v krátkom čase našlo svojich podporovateľov. Spotrebitelia obaly chcú vrátiť naspäť na odberné miesta a záloh 15 eurocentov je pre nich dostatočná motivácia na to, aby tak spravili," sumarizuje Lucia Morvai, riaditeľka pre komunikáciu Správcu zálohového systému.

Cieľom zálohového systému je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek. Znova a znova. Materiál tak koluje v kruhu, čím sa nielen minimalizuje množstvo pohodeného odpadu v prírode, ale šetria sa aj prírodné zdroje.

Zdroj: [06.09.2022; Obecné noviny; INZERCIA; s. 7; PR-CL]