Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému

Vzor na uzavretie zmluvy so Správcom a ďalšie potrebné informácie.

Na základe viacerých podnetov sme v záujme uľahčenia zaslania žiadosti na uzavretie Zmluvy so Správcom v zmysle Výzvy (Výzva výrobcom a distribútorom) pripravili Vzor na uzavretie zmluvy so Správcom. Všetko potrebné nájdete tu:  

Zdroj: Správca zálohového systému

*****
Ďalšie informácie:  Mgr. Lucia Morvai, Riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu, tel.: +421 911 591 201, 
e-mail: lucia.morvai@spravcazaloh.sk, www.spravcazaloh.sk