Uznesenie Vlády SR - NÚDZOVÝ STAV od 25. novembra 2021 a nové Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Uznesenie Vlády č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2024 a nové Vyhlášky ÚVZ SR

V stredu, 24.11.2021 podvečer bolo zverejnené Uznesenie Vlády č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021 a nové Vyhlášky ÚVZ SR k režimu platnému od 25.11.2021 (vyhlášky 261, 262, 263) a od pondelka 29.11.2021 (vyhláška 264).  

  • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Zároveň dávame do pozornosti aj nové Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú zverejnené vo Vestníku vlády SR. Nasledovné vyhlášky nadobúdajú účinnosť 25. novembra 2021:
  • 261 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

  • 262 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

  • 263 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

  • 264 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
Vyhláška nadobúda účinnosť 29. novembra 2021.
Zdroj: Zväz obchodu SR, Úrad vlády SR, MV SR - Vestník vlády SR, ÚVZ SR