SLOVENSKO ZÁLOHUJE

1. 1. 2022 začína ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.

Všimli ste si nové automaty v obchodoch? Od 1. januára bude časť PET fliaš a plechoviek zálohovaná. Cieľom je vyzbierať 90% nápojových obalov, čo v praxi znamená 1,2 miliardy plastových fliaš a plechoviek.
Ako spoznám zálohovaný obal?
Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text “ZÁLOHOVANÉ”.
Aká je výška zálohu a prečo?
Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.
Platím zálohu od 1. januára hneď za všetky plastové fľaše a plechovky?
Od 1. januára je nutné si na plastových fľašiach a plechovkách všímať symbol Z. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za nich dostanete 15 eurocentov. Ostatné plastové fľaše a plechovky je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber tak ako doteraz.
Ako sa budú obaly vracať?
Zálohované obaly je potrebné vrátiť na odberné miesto bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.
Kedy dostanem zálohu späť?
Po vrátení obalu na odberné miesto. Zálohomat alebo obsluha vám vydá potvrdenku s výškou zálohov za obaly ktoré ste vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni tej istej predajne.
Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?
Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.
Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami bez označenia symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?
Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia symbolom Z nie sú zálohované a je potrebné vyhodiť ich tak ako doteraz, stlačené do žltej nádoby na triedený zber.
Všetky potrebné informácie k zálohovaniu nájdete na: https://www.slovenskozalohuje.sk/