Rezort pôdohospodárstva uzavrel dohodu so Slovenskou alianciou moderného obchodu a Zväzom obchodu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uzavrelo dohodu so Slovenskou alianciou moderného obchodu a Zväzom obchodu Slovenskej republiky o poskytovaní údajov o predaji potravín. Dohoda má prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. 

Iveta Michalíková, moderátorka:
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uzavrelo dohodu so Slovenskou alianciou moderného obchodu a Zväzom obchodu Slovenskej republiky o poskytovaní údajov o predaji potravín. Dohoda má prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Pokračuje minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.“
Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka:
„V zmysle tejto dohody sa zaviazali obidva zväzy, ktoré pokrývajú viac ako 80 percent predaja potravín na Slovensku, že budú polročne posielať informácie, ktoré potrebujeme ako ministerstvo na to, aby sme správne nastavovali podporné nástroje na rozvoj agropotravinárskeho priemyslu.“
Iveta Michalíková:
Pre rezort je podľa prezidentky Zväzu obchodu Nadeždy Machútovej veľmi dôležité budovať takéto databázy.
Nadežda Machútová, prezidentka Zväzu obchodu:
„Toto je jeden z tých nevyhnutných predpokladov, alebo zdrojom údajov, ktoré nutne musí mať k dispozícii, aby vedel, koľko sa predáva, koľko prejde kasou tých výrobkov, ktoré boli vyrobené na Slovensku.“
Iveta Michalíková:

„Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič doplnil, že v záujme obchodníkov je mať silných obchodných partnerov a silných dodávateľov zo Slovenska.“

Zdroj: [17.05.2022; Rádio_FM; Správy; 17:00; R / Iveta Michalíková]