Registrácia výrobcov spustená od 16.9.

Registračný portál Správcu zálohového systému bude dostupný od 16.9.2021 pre všetkých výrobcov zálohovaných jednorazových nápojových obalov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so Správcom. 
Registrujte sa u Správcu zálohového systému už od 16. septembra
Registračný portál Správcu zálohového systému bude dostupný od 16.9.2021 pre všetkých výrobcov zálohovaných jednorazových nápojových obalov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so Správcom. Nový portál je efektívnym riešením na pravidelnú komunikáciu medzi výrobcom a Správcom zálohového systému. Je to účinný nástroj nielen na registráciu samotných výrobcov, EAN kódov, ale aj ich flexibilnú zmenu v prípade potreby. Do budúcna bude slúžiť aj na plnenie evidenčných povinností ako je zasielanie informácií o množstve obalov umiestnených na trh za kalendárny mesiac.

Čo to presne pre výrobcu znamená? Ako bude prebiehať registrácia? Výrobca bude po spustení registračného portálu vyzvaný Správcom na registráciu pre vytvorenie svojho konta. Podmienkou registrácie je podpísaná zmluva so Správcom. 
 
Prihláste svoj EAN kód rýchlo a jednoducho
Cieľom registračného portálu je efektívne komunikovať s výrobcami a zjednodušiť prístup k správe svojich zálohovaných jednorazových nápojových obalov. Prejdite k schváleniu registrácie vášho konta len v 3 krokoch. 
  1. Po podpísaní zmluvy so Správcom môžete automaticky očakávať email od Správcu s výzvou na registráciu do registračného portálu.
  2. Po vyplnení potrebných údajov čakáte na schválenie zo strany Správcu a na email s výzvou na zadanie hesla k vášmu novému kontu.
  3. Po zadaní hesla je vaše konto aktívne a môžete registrovať vaše EAN kódy.
Prijmite pozvanie na školenie k registrácii
Dovoľujeme si vás touto cestou pozvať na školenia k zálohovému systému Správcu. Registračný systém Správcu zálohového systému bude v prevádzke už od 16.9.2021. Máme pre vás pripravené školenie, kde budete prevedení základnými krokmi potrebnými k registrácii v systéme. Súčasťou školenia bude aj možnosť otvorenej diskusie a priestor na otázky. Tešíme sa na vás 10.9.2021 od 10:00 do 11:00 alebo 13.9.2021 od 13:00 do 14:00.
 
Termín 10.9.2021
Termín 13.9.2021