PRAZDROJ: SMERUJEME K PLNEJ CIRKULARITE OBALOV, SLOVÁCI SÚ NA ZÁLOHOVANIE PRIPRAVENÍ

V januári sa Slovensko zaradí medzi krajiny ako Švédsko, Dánsko či Nemecko, ktoré vďaka systému zálohovania jednorazových obalov umožňujú svojim obyvateľom žiť udržateľnejšie. To, že plastové fľaše aj plechovky budeme môcť zálohovať aj u nás, so sebou prinesie mnoho zmien, ktoré sa budú priamo dotýkať spotrebiteľov aj firiem. Ako sa k téme postavil jeden z najväčších výrobcov piva na Slovensku?

V januári sa Slovensko zaradí medzi krajiny ako Švédsko, Dánsko či Nemecko, ktoré vďaka systému zálohovania jednorazových obalov umožňujú svojim obyvateľom žiť udržateľnejšie. To, že plastové fľaše aj plechovky budeme môcť zálohovať aj u nás, so sebou prinesie mnoho zmien, ktoré sa budú priamo dotýkať spotrebiteľov aj firiem. Ako sa k téme postavil jeden z najväčších výrobcov piva na Slovensku?
Pivovarníctvo je odvetvím, pre ktoré je téma obalov vysoko aktuálna – dlhodobo sa ňou zaoberajú aj v spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, do ktorej portfólia spadajú značky ako Pilsner Urquell, Veľkopopovický Kozel, Šariš, Gambrinus, Radegast či Birell. Firma v minulom roku takmer polovicu svojich objemov distribuovala vo vratných obaloch, každé druhé pivo z jej portfólia tak bolo servírované v obale, ktorý môže byť znovu naplnený. Na najbližšie roky si dal Prazdroj vo svojej stratégii udržateľnosti s názvom Na budúcnosť 2030 ambiciózny záväzok, že všetky svoje značky bude baliť do obalov, ktoré budú opätovne použiteľné alebo plne recyklovateľné. A nový zálohový systém je s touto filozofiou v súlade.
SLOVÁCI SÚ NA ZÁLOHOVANIE PRIPRAVENÍ
Nedávne prieskumy pivovarníkov ukázali, že Slováci postupne prechádzajú k zodpovednejšiemu životnému štýlu, pričom takmer 60 % z nich deklarovalo, že uprednostňuje práve zálohované obaly pred jednorazovými. Zálohovaním PET fliaš a plechoviek sa Slovensko pridáva k celosvetovému trendu a potrebe ochrany prírody, pričom skúsenosti z iných krajín ukazujú, že ide o dobrý kurz, ktorý môže napomôcť k čistejšej planéte. „Vítame, že Slovensko sa od budúceho roka začlení medzi krajiny, ktoré umožňujú svojim obyvateľom žiť ekologickejšie. Z našich údajov z leta vyplýva, že Slováci sú na zálohovanie pripravení. Už vtedy 60 % spotrebiteľov piva uviedlo, že presne vie, ako bude systém fungovať a 30 % o ňom aspoň počulo,“ vysvetľuje MARTIN GRYGAŘÍK, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko. Podľa jeho slov čísla ukazujú, že ľudia vo všeobecnosti súhlasia s tým, že zálohovanie je dôležitým príspevkom k ochrane prírody. Prípravami na nový zálohový systém sa spoločnosť aj preto posledný rok zaoberala veľmi intenzívne, či už v rámci nastavovania procesov vo vnútri firmy, alebo prostredníctvom Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, ktorý je jedným zo zakladateľov Správcu zálohového systému. V priebehu celého roka prebiehali konštruktívne diskusie medzi všetkými zapojenými hráčmi, výrobcami aj obchodníkmi, ktoré pomohli nastaviť jednotlivé parametre zálohového systému.
ÉRA ZÁLOHOVANIA – IDE TO AJ BEZ PIVNÝCH PET FLIAŠ
Od nového roka sa pivovarníci z Prazdroja v rámci zálohovania budú zameriavať iba na plechovky. Firma sa totiž ešte v tomto roku definitívne rozlúči s pivnými PET fľašami, a to o rok skôr než mala v pláne. „Rozhodli sme sa ísť cestou postupného ukončenia používania pivných PET fliaš, a po značkách Šariš a Gambrinus, ktoré plast opustili minulý rok, tento proces zavŕšia značky Smädný Mních a Velkopopovický Kozel. Pretože každá pivná PET fľaša, ktorá nebola ani vyrobená, je prínosnejšia pre životné prostredie než jej zber a následný downcycling do iného typu produktu,“ komentuje MARTIN GRYGAŘÍK. Hlavným dôvodom je fakt, že pivné PET fľaše nie sú v súlade s ambíciou firmy dosiahnuť plnú cirkularitu obalov. Nie je totiž možné opätovne ich recyklovať do nových PET fliaš. Pivo je z povahy nárokov na obaly iné ako limonáda či voda. PET fľaše je možné použiť na stáčanie piva až po doplnení o vnútornú membránu, ktorá umožňuje uchovanie chuťových vlastností piva a chráni ho pred vplyvmi okolitého prostredia. Práve kvôli špeciálnym membránam nie sú ďalej recyklovateľné, ako sú napríklad transparentné plastové fľaše na vodu, a technologicky z nich nie je možné opätovne vyrobiť ďalšiu PET fľašu.
SKVELÁ ZÁSOBÁREŇ ENERGIE
Z pohľadu piva predaného v obchodoch sú na Slovensku dlhodobo najobľúbenejším obalom plechovky. Ľudia ich oceňujú pre mnohé výhody. Expertízy Prazdroja potvrdzujú, že rozhodnutie o výbere balenia vo veľkej miere závisí od príležitosti, na ktorú spotrebiteľ pivo chce. „Vnímame, že záujem o nápoje v plechovkách je vysoký a z pohľadu baleného piva si u Slovákov držia pozíciu najobľúbenejšieho obalu. Aktuálne tu tvoria približne 60 % našich objemov,“ vysvetľuje MARTIN GRYGAŘÍK. Vysoký záujem Slovákov o plechovky by mal ísť ruka v ruke so správnym zaobchádzaním s prázdnymi obalmi, ktoré by malo byť vďaka novému systému zálohovania efektívnejšie. Len málo ľudí si dnes totiž uvedomuje, akou cennou surovinou plechovky sú. Hliník, z ktorého sú vyrobené, sa totiž dá recyklovať prakticky donekonečna, a to bez dopadu na jeho kvalitu. Pre pivo predstavuje stále rovnakú ochranu. Naviac, plechovka z recyklovaného hliníka môže mať až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu je spotrebovaných až o 95 % menej energie než u plechovky vytvorenej z panenského materiálu. Hliník je totiž výbornou zásobárňou energie. Jej najväčší podiel sa spotrebuje pri jeho výrobe z primárnej suroviny. Tú si však už v sebe uchová aj naďalej, a na roztavenie hotového hliníka a výrobu nového produktu je potom potrebný už iba jej zlomok. „Aby boli plechovky menšou záťažou pre životné prostredie, dlhodobo znižujeme ich hrúbku, a tým i množstvo použitého hliníka, a navyšujeme v nich podiel recyklátu. Aktuálne všetky naše plechovky obsahujú v priemere 40 až 50 % recyklovaného hliníka,“ vysvetľuje prístup Prazdroja MARTIN GRYGAŘÍK. „Ambicióznejšie sme k tomuto trendu pristúpili so značkou Pilsner Urquell, u ktorej sme podiel recyklovaného hliníka v tele plechovky zvýšili na najvyššiu možnú dostupnú certifikovanú úroveň,“ dodáva MARTIN GRYGAŘÍK. Navyšovaniu podielu recyklovaného hliníka v plechovkách sa spoločnosť chce v budúcnosti intenzívne venovať aj pri ostatných značkách. „Sme si istí, že s novým zálohovým systémom Slováci uvítajú možnosť vrátiť plechovky do predajní a dopomôžu tak k prakticky nekonečnej recyklácii hliníka. Z plechovky sa tak opäť bude môcť stať plechovka, z nej potom opäť ďalšia, a tak ďalej stále dokola,“ konštatuje MARTIN GRYGAŘÍK.
VRATNÉ SKLENENÉ FĽAŠE NA VZOSTUPE

Svojich fanúšikov má na Slovensku aj pivo v sklenenej fľaši a nielen kvôli ich náklonnosti k samotnému zlatistému moku a ekologickému rozmeru, stojí za ním aj emócia. Sklenený obal totiž evokuje tradíciu. U staršej a strednej generácie je vratné sklo spojené s nostalgiou a spomienkami na mladosť či detstvo. U mladších ľudí je to otázka štýlu či zvyklostí zaužívaných v rodine. Bez ohľadu na to, prečo ľudia preferujú práve tento druh balenia, vďaka kontinuálnym aktivitám Prazdroja postupne sklo vytláča z trhu pivný plast, čo potvrdzujú aj čísla a v súčasnosti je po plechovkách druhým najpredávanejším pivným obalom v obchodoch. Prazdroj kúpu piva vo vratnom skle dlhodobo podporuje a ukázalo sa, že tým hrá na správnu strunu. Predaje v tomto balení sa totiž firme tento rok zvýšili nad očakávania, až o 18 %. „Zákazníkov ku kúpe piva vo vratných sklenených fľašiach intenzívne motivujeme už takmer dva roky. Keď sme sa rozhodovali, na ktoré z balení sa zameriame, stavili sme práve na ne a ukázalo sa, že to bol správny krok. Ľudia idú v udržateľnej voľbe s nami,“ vysvetľuje DAVID KOVÁŘ, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, pod ktorého v Prazdroji spadajú predaje baleného piva. Práve vratné fľaše majú zo všetkých typov baleného piva najnižšiu uhlíkovú stopu a v Prazdroji sa jedna fľaša opätovne naplní v priemere až 17-krát.

Foto_zdroj:  Plechovka s využitím recyklovaného hliníka môže mať až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s plechovkou vytvorenou z nového hliníka. Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko
Zdroj: [07.12.2021; Sme; Zálohovanie; s. 11; redakcia]