Pod ochranou Merkúra

ZVÄZ OBCHODU SR BUDE V NOVEMBRI UDEĽOVAŤ SVOJE NAJVYŠŠIE OCENENIE.
ZVÄZ OBCHODU SR BUDE V NOVEMBRI UDEĽOVAŤ SVOJE NAJVYŠŠIE OCENENIE
ZVÄZ OBCHODU SR V SPOLUPRÁCI S NADÁCIOU DOBRÝ OBCHODNÍK BUDE V NOVEMBRI UDEĽOVAŤ UŽ PO TRINÁSTY RAZ MERKÚROV RAD, SVOJE NAJVYŠŠIE OCENENIE PRE OSOBNOSTI, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE, KTORÉ PÔSOBIA V ODVETVÍ OBCHODU.
Ocenenie sa každoročne udeľuje na základe nominácií členov zväzu. Potom ich posúdi Predstavenstvo ZO SR a rozhodne o ich udelení.
Názov ocenenia je odvodený zo starorímskej mytológie. Boh Merkúr bdel nad obchodom a prínosom z neho, chránil obchodníkov, trhovníkov a pútnikov, bola mu navyše prisúdená aj schopnosť liečiť. V uplynulých dvanástich rokoch bol Merkúrov rad udelený tridsiatim dvom osobnostiam alebo kolektívnym laureátom. Je medzi nimi napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ľubomír Drahovský, známy analytik v odvetví obchodu, ale aj kapitáni veľkých obchodných spoločností: Gabriel Csollár, Martin Dlouhý, Miroslav Labaš, Pavol Mikušiak alebo Tadeusz Frackowiak. Medzi nositeľmi Merkúrovho radu sú aj osobnosti, ktoré dlhodobo pôsobia na čele Zväzu obchodu SR, Martin Katriak a Pavol Konštiak. Merkúrov rad získal tiež Zdeněk Juračka, predstaviteľ obchodníkov v Českej republike.
Kritériá pre nomináciu
Na ocenenie Merkúrov rad môžu byť nominované osobnosti alebo spoločnosti, ktoré:
1. sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie obchodu,
2. majú zásluhu na zlepšení komunikácie medzi subjektmi škola – obchod – výroba – spotrebiteľ – štátna správa – akademická obec – novinárska obec atď.,
3. majú podiel na vytváraní vyváženého podnikateľského prostredia,
4. prinášajú nové myšlienky, pozitívny a kreatívny prístup,

5. prinášajú hodnotné informácie, potrebné pre rozhodovanie vo sfére obchodu.

Zdroj: [22.10.2019; Obchod; Zväz obchodu Slovenskej republiky; s. 15; ZOSR]
AUTOR: ZOSR