Odborníčka na zálohovanie: 15 centov je slušná motivácia, dá sa na to zvyknúť

Je dôležité zdôrazniť, že zálohový systém nemá vplyv na ceny nápojov, tie sa zdvíhať nebudú, hovorí Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu organizácie Správca zálohového systému. Zálohovanie plastových fliaš je od 1. januára spustené.

Lucia Lauková
Bratislava
Je dôležité zdôrazniť, že zálohový systém nemá vplyv na ceny nápojov, tie sa zdvíhať nebudú, hovorí Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu organizácie Správca zálohového systému. Zálohovanie plastových fliaš je od 1. januára spustené.
Čomu sa venuje Správca zálohového systému?
Je to nezisková organizácia, ktorá bola poverená ministerstvom životného prostredia, aby vytvorila, financovala a koordinovala celý zálohový systém. Je to centrálna organizácia, ktorej práva, povinnosti a fungovanie sú upravené v zákone a zakladajúcich dokumentoch. Organizácia bola vytvorená budúcimi povinnými osobami, čiže výrobcami, ktorí uvádzajú nápojové obaly plastové fľaše a plechovky - na trh. A tiež distribútormi, pretože ak majú privátne značky, tiež sa kvalifikujú ako výrobcovia. Distribútori - obchodníci sú zároveň odbernými miestami, ktoré od zákazníkov odoberajú obaly naspäť.
Čo prinesie nový zálohový systém?
V prvom rade veríme, že prinesie veľkú zmenu v tom, ako sa my spotrebitelia správame k odpadom z obalov. Plastové fľaše a plechovky sú užitočným obalom na skladovanie, ochranu a ľahkú manipuláciu s nápojmi. Problémom sa obaly stávajú keď končia, kde nemajú, teda odhodené na uliciach, v lesoch a v riekach. Zálohový systém chce motivovať zákazníka, aby zálohovaný obal nezahadzoval, bol zodpovedný a vrátil ho do obchodu.
Ako motivujete ľudí, aby to robili?
Motivácia má podobu 15 centov, ktoré dostane spotrebiteľ za každú vrátenú fľašu aj plechovku, je to jednotná suma nezávisle od objemu. Druhá motivácia je vedomie, že tak prispieva k čistejšiemu a lepšiemu životnému prostrediu bude sa viac zbierať, viac recyklovať. Takýto materiál je čistejší a dajú sa z neho vyrábať ďalšie nové fľaše a nové plechovky, čím sa šetrí energia aj prírodné zdroje.
Ako bude vyzerať nový systém v praxi, bude tá suma 15 centov pripočítaná pri nákupe?
Tých 15 centov dostane spotrebiteľ za to, že obal odovzdá na odberné miesto. To môže, podobne, ako sa dnes zálohuje vratné sklo, prebiehať buď automatizovane, teda že vložíte fľašu či plechovku do „zálohomatu", v predajni, ktorý vám za to vydá kupón so zálohou na vyplatenie podľa počtu vrátených fliaš a plechoviek. Kupón si vezmete a uplatníte ho v danej predajni, kde ste obaly vrátili. Buď ako zľavu z nákupu, alebo hotovosť. V menších predajniach, kde nemajú miesto na automat, bude fungovať ručný odber, teda odovzdáte obaly v pokladnici, kde zamestnanec skenuje kódy na etiketách zálohovaných fliaš a plechoviek a kupón vám vytlačí zo špeciálnej tlačiarne. Rýchlo sa na to dá zvyknúť, tých 15 centov a ochrana prírody je slušná motivácia.
Znamená to, že všetky fľaše a plechovky od januára zdražejú o 15 centov?
Je dôležité zdôrazniť, že zálohový systém nemá vplyv na cenu nápojov, tie sa zdvíhať nebudú. Záloh ako taký funguje na princípe - požičiam si obal, vrátim ho na miesto, dostanem záloh naspäť. Preto je aj zákon napísaný takto: výška zálohu sa uvádza vždy osobitne od ceny nápoja, aby zákazník videl, že to, čo zaplatí navyše, aj dostane naspäť- ak sa zachová zodpovedne a vráti obal naspäť do obchodu.
Bude sa záloha vyplácať aj ako hotovosť alebo len ako zľava z nákupu?
To závisí od predajcu a zákazníka. Pre malé dobrovoľné prevádzky je v novele zákona schválená možnosť, že vrátia záloh len vo forme zľavy z nákupu v danej predajni. Vo veľkých obchodoch, ktoré majú povinnosť zálohovať, systém však umožňuje, aby si zákazník vybral, ktorá z týchto možností mu bude viac vyhovovať, teda či si želá v pokladnici vyplatiť zľavu, alebo hotovosť.
Čo bude s fľašami, ktoré sme kúpili do konca minulého roka, teda pred spustením zálohovania, alebo s takými, čo kúpime v zahraničí?
Obaly, ktoré nebudú označené špeciálnym symbolom Z - zálohované, a teda nie sú registrované v zálohovom systéme, nebude možné vrátiť do obchodu a dostať za ne 15 centov naspäť. Mali by byť vrátené do triedeného zberu, tak, ako sa to robí dnes, do žltých nádob. Tam patrí všetko, čo bolo kúpené pred spustením zálohovania alebo v zahraničí. Ale treba si dať pozor, že bez zálohy budú aj niektoré obaly, ktoré ľudia zakúpia od januára ešte v rámci prechodného obdobia, teda do 30. júna 2022, pretože dovtedy môžu obchody dopredať staré zásoby. Jednoducho, ak fľaša či plechovka nemá na obale pri čiarovom kóde symbol „Z" - Zálohované, nebol za ňu zaplatený záloh 15 centov a patrí do žltého kontajnera, nenosí sa naspäť do obchodu.
Kto je Lucia Morvai

V rámci Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd už 13 rokov zastupuje spoločné záujmy domácich aj zahraničných výrobcov. Svoje doterajšie skúsenosti preniesla do novej neziskovej organizácie Správca zálohového systému, ktorá bola poverená ministerstvom životného prostredia, aby vytvorila, financovala a koordinovala zálohový systém v SR.

Zdroj: [04.01.2022; Pravda; Ekonomika; s. 6,7; Lucia Lauková]
Foto: Ľuboš Pilc, Lubos Pilc