Od roku 2025 sa má zálohovať najmenej 90 % plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov

Stanovila to novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú schválili poslanci.
Stanovila to novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú schválili poslanci.
Ministerstvo životného prostredia chce, aby sa do konca roka 2022 zálohovalo najmenej 60 % plastových aj kovových obalov. Do konca roka 2023 to má byť 80 %, do konca roka 2024 by sa malo vrátiť 85 % fliaš a plechoviek.
V dopravných prostriedkoch medzinárodnej dopravy či v bezcolnej zóne by sa nemali predávať zálohovateľné jednorazové nápojové obaly. Dôvodom je, že cestujúci nemajú možnosť obal vrátiť a dostať späť zálohu.
„Výrobcovia uvádzajú na trh rôzne typy nápojových obalov a nie každý jednorazový nápojový obal z plastu a kovu, ktorý spĺňa podmienku stanoveného objemu, má rozmery, ktoré je technicky možné odobrať dostupnou infraštruktúrou odberu, t. j. odbernými automatmi,“ argumentuje ministerstvo.
Podľa rezortu má platiť, že výrobcovia obalov, ktorí budú vyňatí zo zálohovania, by nemali správcovi platiť poplatky. Naďalej však budú zahrnutí v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov a znášať náklady spojené so zberom či recykláciou.
Zavedie sa aj možnosť pre distribútora, ktorý má prevádzku menšiu ako 300 štvorcových metrov, nevyplatiť zákazníkovi zálohu za obal v hotovosti, ale dať mu nákupnú poukážku. „Uvedený nástroj má motivačný charakter pre menších distribútorov, ktorí sa zapájajú do systému dobrovoľne, aby sa rozhodli zriaďovať odberné miesta, a aby tak bola zabezpečená dostatočná šírka odbernej siete pre spotrebiteľov,“ konštatuje envirorezort.
Zabezpečiť sa má aj dôslednejšia kontrola príjmov správcu zo zálohovania, ktorých využitie je viazané súhlasom ministerstva. Prioritou má byť, aby sa nevyplatené zálohy nepoužili na úhradu sankcií za prípadné neplnenie cieľov návratnosti a neznižoval sa účinok sankcií, aby sa výrobcovia nezbavovali svojej zodpovednosti za financovanie systému. (tasr)