Od budúceho roka pribudnú v obchodoch automaty na zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Od budúceho roka začíname na Slovensku zálohovať plastové fľaše, aj plechovky, nie ale všetky. Každý vratný obal bude označený písmenom Z, čiže zálohovaný. V prechodnom období do konca júna budúceho roka sa ešte môžu predávať nápoje v nezálohovaných obaloch. 

Martina Pastorová, moderátorka:
„Od budúceho roka začíname na Slovensku zálohovať plastové fľaše, aj plechovky, nie ale všetky. Každý vratný obal bude označený písmenom Z, čiže zálohovaný. V prechodnom období do konca júna budúceho roka sa ešte môžu predávať nápoje v nezálohovaných obaloch. Viac už Maja Kašiarová.“
Mária Kašiarová, redaktorka:
„Plastové fľaše a plechovky sú ekologický problém, pretože končia tam, kde nemajú, a to v prírode a v našich riekach. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Michala Kiču sa na slovenský trh dostane ročne až miliarda PET fliaš, čo v prepočte na jedného obyvateľa vychádza na 185 plastových nápojových fliaš. Riešenie prináša zálohový systém.“
Michal Kiča, štátny tajomník ministerstva životného prostredia:
„Systém zálohovania zabezpečí viac ako 90-percentnú návratnosť takýchto obalov, ktoré budeme môcť využiť pri recyklácii v rámci prvkov obehového hospodárstva.“
Mária Kašiarová:
„Zálohovať sa budú obaly s objemom od deci do troch litrov a budú označené veľkým písmenom Z. Podľa riaditeľky pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucie Morvai bude písmeno v blízkosti čiarového kódu spolu s textom „zálohované“.“
Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému:
„Zálohovať sa budú všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov, čo sú napríklad minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, nektáre, ľadové čaje, energetické nápoje, ale aj pivo či ovocné víno.“
Mária Kašiarová:
„Výnimkou budú obaly od mlieka, sirupov, oleja a tvrdého alkoholu.“
Lucia Morvai:
„Zálohomaty na odber zálohovaných plastových fliaš a plechoviek budú umiestnené v predajniach po celom Slovensku. Zálohový systém sa spúšťa s viac ako 2-tisíc odbernými miestami, z ktorých takmer 1 700 odberných miest bude odoberať pomocou zálohomatov.“
Mária Kašiarová:
„Zálohovať sa majú nestlačené, nepoškodené plechovky a fľaše aj s vrchnákmi kúpené iba na Slovensku. Do konca júna budúceho roka však ešte bude podľa štátneho tajomníka Kiču plynúť prechodné obdobie.“
Michal Kiča:
„Predajca môže v období do 30. júna 2022 dopredávať na svojich pultoch také obaly, ktoré nie sú predmetom zálohovania. Tieto obaly je potrebné odhodiť do žltých nádob, ktoré sú predmetom recyklácie.“
Mária Kašiarová:

„Výška zálohy je rovnaká pre PET fľašu, aj plechovku, a to 15 eurocentov. Zaplatíme ju pri kúpe nápoja, pri vrátení obalu ho dostaneme v plnej výške naspäť, pričom ho môžeme využiť na zľavu z ďalšieho nákupu, alebo si zobrať hotovosť. Vstupné investície na vybudovanie zálohového systému boli na úrovni približne 5,5 milióna eur. Prevádzkové náklady Správca zálohového systému pri 90-percentnej vyzbieranosti odhaduje na asi 35 miliónov eur.“

Zdroj: [27.12.2021; Rádio Expres; Infoexpres; 17:00; Mária Kašiarová / Martina Pastorová]