Obchodníci vítajú možnosť získať informácie o očkovaní, testovanie na ich náklady odmietajú

Prezidentka Zväzu obchodu SR Nadežda Machútová: Opäť sa dozvedáme len čiastkové, nesúrodé informácie, ktoré si každý môže vysvetliť inak, a to na základe rôznych medializovaných informácií.
Kritizuje tiež, že opäť podľa ich slov dostali len čiastkové, nesúrodé informácie.
BRATISLAVA. Zväz obchodu víta navrhovanú zmenu Zákonníka práce, ktorá dáva možnosť zamestnávateľovi disponovať informáciami od svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní, prípadne či ochorenie Covid-19 prekonali.
Zamestnávatelia tak podľa zväzu budú mať možnosť efektívnejšie koordinovať interné opatrenia zamerané na ochranu zdravia svojich zamestnancov na pracovisku a zároveň zabezpečiť funkčný výkon svojej činnosti. Zväz obchodu to konštatoval v piatok s tým, že financovanie testov zamestnávateľmi naopak odmieta.
Opäť len nesúrodé informácie
Celý súbor navrhovaných opatrení, ktoré súvisia s treťou vlnou pandémie, bude konkretizovaný a precizovaný v príslušných vyhláškach.
Je to podľa Zväzu obchodu na škodu veci, že pri tak dôležitej téme sa zväz dozvedá opäť len čiastkové, nesúrodé informácie, ktoré si každý môže vysvetliť inak, a to na základe rôznych medializovaných informácií.
„Zatiaľ nie je jasné, či povinnosť kontrolovať zamestnancov bude platiť celoplošne, alebo regionálne a zároveň je nezodpovedaná aj otázka, kto bude uhrádzať náklady spojené s testovaním zamestnancov, aké druhy testov sa budú uznávať a či sa tieto povinnosti budú vzťahovať na všetky typy prevádzok. Financovanie testov zamestnávateľmi odmietame, to nie je cesta ako motivovať ľudí k očkovaniu a ani nedokážeme vybaviť všetky malé prevádzky testovacími kapacitami," uviedol zväz.
Pre potraviny žiadajú výnimku
Zväz obchodu v záujme funkčného nastavenia nových opatrení žiada zodpovedných predstaviteľov exekutívy, aby sa tieto povinnosti nevzťahovali na tzv. esenciálne služby, vrátane predajní potravín. Tieto prevádzky majú podľa aktuálne platných predpisov výnimku z režimu OTP vo vzťahu k zákazníkom, pretože musia byť obyvateľom prístupné.
Totožný režim žiada zväz nastaviť aj vo vzťahu k zamestnancom týchto prevádzok, keďže najmä predajne potravín musia popri prístupnosti zostať aj prevádzkyschopné.


Foto:  Prezidentka Zväzu obchodu Nadežda Machútová. (Zdroj: TASR)

Zdroj: https://ekonomika.sme.sk/c/22782406/obchodnici-vitaju-moznost-ziskat-informacie-o-ockovani-testovanie-na-ich-naklady-odmietaju.html