Obchodníci odmietajú zálohovanie PET obalov

K problematike povinného zálohovania plastových obalov sa vyjadrili zástupcovia zo strany výrobcov a obchodu. Zúčastnení sa zhodli na postoji, v ktorom nesúhlasia so zálohovaním PET obalov. Riešenie vidia vo forme posilnenia a zefektívnenia súčasného systému triedeného zberu formou separovaného odpadu.   

K problematike povinného zálohovania plastových obalov sa vyjadrili zástupcovia zo strany výrobcov a obchodu. Zúčastnení sa zhodli na postoji, v ktorom nesúhlasia so zálohovaním PET obalov. Riešenie vidia vo forme posilnenia a zefektívnenia súčasného systému triedeného zberu formou separovaného odpadu.   
Jedným z opatrení na ochranu životného prostredia, ktoré so sebou prinieslo horlivú diskusiu, má byť práve zálohovanie PET nápojových obalov. NR SR už prijala návrh príslušného zákona do svojej agendy a uskutočnilo sa prvé čítanie. Koncom augusta budú o návrhu rokovať príslušné výbory NR SR, následne majú poslanci na zasadnutí parlamentu, ktoré začína 10. septembra, o tomto návrhu možnosť diskutovať a prípade nový zákon schváliť. Zväz obchodu SR (ZO SR) a jeho členovia však na poslednom zasadnutí vyjadrili jasné stanovisko, v rámci ktorého sú zásadne proti zálohovaniu a prinášajú hneď niekoľko návrhov na riešenie problému.
V minulosti bolo zálohovanie zamietnuté  
„Zastavme, prosím, túto nehoráznosť a nezmysel!“ apeloval prezident ZO SR Martin Katriak. Ďalej uviedol, že práve členovia ZO SR medzi prvými poukázali na potrebu riešiť neprimerane a neúmerne veľký objem PET obalov, a to najmä PET flaše už pred viac ako 15 rokmi. V uvedenom čase sa o možných  riešeniach problému, vrátane regulovaného zberu PET obalov a spôsoboch tohto zberu, veľa diskutovalo. Do rozhovorov bolo zapojené i Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), výrobcovia, obchodníci a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Po diskusiách, do ktorých sa zapojili nielen zástupcovia obchodu, ale aj akademická obec, sa napokon rozhodlo, že zber PET obalov sa bude vykonávať formou separovaného zberu. „Uvažovalo sa aj o zálohovaní PET obalov. Vzhľadom na jasnú komplikovanosť tohto spôsobu, vysoké náklady so zavedením, neúmerné zaťaženie výroby a obchodu, strata komfortu zákazníkov a iné okolnosti, napríklad možná úprava cien v súvislosti  so zavedením tohto spôsobu zberu, bolo zálohovanie zamietnuté,“ dodáva Martin Katriak.
Úspešnosť separovania odpadu
Podľa údajov MŽP SR dnes drvivá väčšina miest a obcí úspešne zbiera PET obaly formou separovaného zberu. Týmto spôsobom sa vyzbiera približne 62 % PET obalov, podľa údajov ZO SR je to asi 69 % obalov. Náklady s tým spojené znášajú prevažne výrobcovia. Podľa legislatívy EÚ sa má do roku 2029 recyklovať 90 % PET obalov. MŽP SR k tejto problematike začalo verejnú odbornú diskusiu a na úrovni vedenia ministerstva sa doteraz uskutočnili dve takéto podujatia. Na prvom stretnutí minister životného prostredia László Solymos informoval o analýzach uskutočnených k tejto problematike, ku ktorým však podľa správy ZO SR nemali výrobcovia a obchodníci prístup. „Požiadali sme ministra, aby bola uskutočnená aj analýza doterajšieho zberu separovaním. Doteraz na takúto analýzu čakáme,“ uviedol 1. viceprezident ZO SR Pavol Konštiak. MŽP SR argumentuje, že v ankete, ktorú k tejto problematike ministerstvo realizovalo, 86 % opýtaných vyjadrilo súhlas so zavedením zálohovania. Podľa ZO SR by však bolo potrebné otázku doložiť takmer informáciami o súvisiacich problémoch.
Aké zmeny obchodníkov čakajú?
Na Slovensku sa momentálne separuje viac ako 62 % PET  fliaš. Do prípadného naplnenia cieľov EÚ tak chýba 28 %, ktoré však budú podľa analýzy Inštitútu enviromentálnej politiky stáť 80 mil. eur. “Pre zavedenie tohto systému bude potrebné zriadiť centrálne zúčtovacie centrum, nakúpiť a inštalovať príslušné technológie a ich servis. Takisto bude nutné vykonať v mnohých prípadoch ťažko vykonateľné úpravy priestorov v obchodoch, zaviesť fungujúcu logistiku zberu vyzbieraných PET fliaš,” vysvetlil Martin Katriak. „V súvislosti s úpravou priestorov v obchodoch bude potrebné tiež vyhovieť požiadavkám veterinárov a hygienikov, prijať nových pracovníkov, a to nielen v obchodoch, ale v celom systéme. A to všetko preto, aby sme namiesto zlepšovania fungujúceho systému separovaného zberu išli od nuly,” dodal.

Aj keď spomenuté analýzy o dopade zavedenia nového systému na spotrebiteľa priamo nehovoria, podľa Pavla Konštiaka je potrebné poukázať na narušenie komfortu zákazníka a reálnu možnosť vzniku problémov, ktoré môže situácia priniesť. ZO SR tak k zálohovaniu plastových fliaš vyjadril jasné stanovisko a prichádza s radom alternatívnych návrhov. Namiesto systému zálohovania jednorazových obalov odporúča riešiť problémy odpadového hospodárstva na Slovensku najmä vylepšením systému separovaného zberu, zainteresovaním občanov na separovaní odpadov, a prijatím stratégie eliminácie mikroplastov v životnom prostredí.