Obce bez predajní potravín

Na Slovensku je ešte stále viac ako stovka miest, kde si ľudia nemôžu nakúpiť ani základné potraviny. Ide prevažne o malé obce na východe krajiny. Zväz obchodu a Združenie miest a obcí už po niekoľký raz žiadajú štát, aby v oblastiach bez alebo s obmedzeným prísunom potravín financoval zriadenie kamenných predajní. Ministerstvo pôdohospodárstva vidí riešenie v takzvaných predajniach na kolesách či v podpore formou dotácií.

Juraj Mikula, moderátor: „Na Slovensku je ešte stále viac ako stovka miest, kde si ľudia nemôžu nakúpiť ani základné potraviny. Ide prevažne o malé obce na východe krajiny. Zväz obchodu a Združenie miest a obcí už po niekoľký raz žiadajú štát, aby v oblastiach bez alebo s obmedzeným prísunom potravín financoval zriadenie kamenných predajní. Ministerstvo pôdohospodárstva vidí riešenie v takzvaných predajniach na kolesách či v podpore formou dotácií.“
Tobiáš Petra, redaktor: „Predstava, že si v dvadsiatom prvom storočí nemáte kde nakúpiť základné potraviny, sa môže zdať nereálna. To však neplatí v prípade obce Nižná Voľa, ktorej chýba klasická kamenná predajňa už tretí rok. Ľudia sú tak odkázaní na rozvoz od súkromných podnikateľov z okolia. Starosta obce Marcel Kaščák.“
Marcel Kaščák, starosta obce Nižná Voľa: „Zabezpečili už pojazdné predajne, ktoré k nám chodia niekoľkokrát do týždňa a dopĺňajú tieto potraviny občanom našej obce. Patria sem základné potraviny, pekárenské výrobky, mliekarenské a mäsové výrobky.“
Tobiáš Petra: „Niektoré obce však tvrdia, že pojazdné predajne nemusia z dlhodobého hľadiska stačiť. Združenie miest a obcí pripomína, že ak každá obec má svoju technickú a sociálnu infraštruktúru, nemala by tam chýbať ani tá potravinová. V rámci prieskumu totiž zistili, že na Slovensku máme stodva obcí, v ktorých dostupnosť potravín buď chýba, alebo je obmedzená. Ide o takzvané potravinové púšte. Predseda združenia Branislav Tréger.“
Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska: „Tieto časti hlavne na východnom Slovensku by mali jednoducho zmiznúť, pretože toto zakladá ešte väčší rozdiel medzi regiónmi, medzi oblasťami Slovenska, a samozrejme tým pádom tá diskrepancia v rámci regiónov Slovenska je čím ďalej tým väčšia.“
Tobiáš Petra: „A veľmi optimistický nebol v tomto ani viceprezident Zväzu obchodu Pavol Konštiak.“
Pavol Konštiak, prvý viceprezident Zväzu obchodu SR: „Tých stodva púští o rok, o dva bude viacej. My obchodníci nemôžeme robiť sociálny program a nahradzovať štát. My žijeme z peňazí, ktoré si zarobíme. To znamená, v tomto prípade musí pomôcť štát.“
Tobiáš Petra: „Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský tento problém vníma. Jednou z možností, ako ho vyriešiť, bude nová programová výzva.“
Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: „V rámci PRV-čka, programu rozvoja vidieka, kde hovoríme o možnosti podporiť investíciami aj zriaďovanie predajní.“

Tobiáš Petra: „Slovenská priemyselná komora prízvukuje, že za podporu maloobchodu sa prihovára aj európska stratégia s názvom Z farmy na stôl, ktorej cieľom je dostať zdravé potraviny za primeranú cenu všade bez ohľadu na to, kde ľudia žijú. Použiť by sa na to mohli dotácie alebo peniaze z plánu obnovy.“

Zdroj: [30.03.2021; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Tobiáš Petra / Juraj Mikula]