Manuál na označovanie zálohovaných jednorazových plastových a kovových obalov

Technická špecifikácia a manuál na označovanie zálohovaných jednorazových plastových a kovových obalov
Zdroj: Správca zálohového systému
*****
Ďalšie informácie:  Mgr. Lucia Morvai, Riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu, tel.: +421 911 591 201, 
e-mail: lucia.morvai@spravcazaloh.sk, www.spravcazaloh.sk