Darovanie potravín by malo byť povinné

Ak prejde návrh poslankyne SNS, väčšie obchody budú musieť povinne dávať potraviny na charitu.
Ak prejde návrh poslankyne SNS, väčšie obchody budú musieť povinne dávať potraviny na charitu
Viac ako dva roky nemusia obchody na Slovensku vyhadzovať nepredané trvanlivé potraviny, ktoré sú po lehote minimálnej trvanlivosti. Môžu ich darovať registrovaným charitatívnym organizáciám – aj to robia. Teraz chce SNS obchodníkom prikázať, aby spomínané potraviny povinne darovali charite. Z dobrovoľnej bázy by sa stala povinná s hrozbou pokuty od 100 do 100-tisíc eur. S takým návrhom prišla poslankyňa SNS Eva Antošová v novele zákona o potravinách, ktorú predložila do parlamentu. Jej cieľom je podľa nej zmierniť dopady globálneho problému plytvania s potravinami.
POVINNÉ, NO NIE PRE VŠETKÝCH
Povinné bezodplatné poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sa má týkať prevádzok s predajnou plochou viac ako 400 metrov štvorcových. Nemala by preto zaťažiť menšie obchody s potravinami, no predajní nadnárodných reťazcov, ale aj mnohých obchodov COOP sa týkať bude. To je jedna z vecí, ktorú na návrhu novely kritizuje šéf Zväzu obchodu Martin Katriak. Zaujíma sa, prečo sa má nová povinnosť týkať iba prevádzok s plochou nad 400 metrov štvorcových. „Prečo nie aj menších obchodov? Prečo nie veľkoobchodov?“ pýta sa Katriak. Hoci s myšlienkou, že potraviny, ktoré sa ešte môžu konzumovať, by sa nemali vyhadzovať, súhlasí, menej sa mu už pozdávajú veci, ktoré predkladatelia novely nedomysleli. „Žiaľ, návrh pani poslankyne Antošovej, aj keď vychádza z ušľachtilých pohnútok, obsahuje veľa legislatívnych nedostatkov a nedorobkov, ktoré tento návrh robia prakticky nevykonateľným,“ povedal Katriak. Výhrady má aj k tomu, že novela chce stanoviť povinnosť obchodníkov potraviny darovať, no nehovorí nič o tom, že charitatívne organizácie musia potraviny prijať. „Čo keď, z najrôznejších dôvodov, charitatívna organizácia aktivitu obchodníka odmietne? V takom prípade sa obchodník dostáva do ťažkého postavenia, s možným postihmi idúcimi až do miliónových pokút,“ tvrdí Katriak. Dnes všetci obchodníci, ktorí majú väčšie predajne, nedávajú charitatívnym organizáciám úplne všetky potraviny, ktoré by mohli. Ak by tak začali robiť, mohli by mať kapacitný problém organizácie, ktoré potraviny preberajú a rozdávajú sociálne slabším ľuďom. Zvlášť, ak platí, že obchodníci môžu darovať potraviny len registrovaným organizáciám, ktorých sú dnes približne dve desiatky.
KTO POVIE, ČI SÚ BEZPEČNÉ?
Obchodníci spochybňujú aj formuláciu v novele, že musia darovať potraviny po uplynutí minimálnej trvanlivosti, ale len za predpokladu, že sú bezpečné. „Kto povie, či uvedené potraviny sú bezpečné, alebo nie sú bezpečné?“ pýta sa Katriak. Obchodníci by mali byť podľa Antošovej povinní darovať potraviny, ktorým sa „určitým spôsobom zmenili len organoleptické vlastnosti, napríklad čiastočne farba či vôňa, ale bez dopadu na bezpečnosť“. Či sú to však pri trvanlivých potravinách v konzerve či nepriehľadnom obale predajcovia schopní posúdiť, je otázne. Aj Katriak naznačil, že pod obal trvanlivých potravín nikto nevidí. Výsledky kontrol pritom ukázali, že aj niekoľko mesiacov pred uplynutím minimálnej trvanlivosti sa našli v obchode potraviny, ktoré inšpekcia označila ako zdraviu škodlivé a nie bezpečné, predajca za ne dostal vysokú pokutu. Vysoké pokuty sú najväčšou komplikáciou a bariérou pri darovaní potravín podľa Martina Krajčoviča, predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu, pretože im obchodníci čelia aj v prípade darovania potravín. „To, že poslanci navrhujú povinné darovanie produktov po dobe minimálnej trvanlivosti, je dôkazom, že aj oni sú presvedčení, že tieto potraviny sú bezpečné, preto by sme pre zefektívnenie darovacieho procesu ocenili, keby sa na tieto produkty nevzťahovali miliónové pokuty, lebo nemajú opodstatnenie,“ tvrdí Krajčovič.
INŠPIROVALI SA V ČESKU
Antošová sa pri tvorbe novely inšpirovala v Česku. Tam obdobný návrh schválili už v roku 2016. Dlhší čas však bol osud normy neistý. Skupina 25 senátorov totiž dala schválený zákon preveriť Ústavnému súdu, či nie je protiústavný. Ústavný súd vlani v decembri povedal, že nová povinnosť pre obchodníkov je v súlade s Ústavou ČR, nie je zásahom do vlastníckych práv ani do práva podnikať.

DENISA ČIMOVÁ reportérka a editorka

Zdroj: [03.10.2019; Denník N; ekonomika; s. 17; DENISA ČIMOVÁ]