Ako sa pripraviť na zálohovanie?

Aké povinnosti čakajú od 1.januára všetkých distribútorov jednorazových nápojových obalov?     

Aké povinnosti čakajú od 1.januára všetkých distribútorov jednorazových nápojových obalov?     
Dni do spustenia zálohového systému spoločne odrátavame a s nimi pribúdajú povinnosti, ako pre výrobcov, tak aj pre obchodníkov (distribútorov), ktorí na území Slovenskej republiky predávajú jednorazové nápojové obaly, ktoré budú od januára zálohované.  Aké povinnosti vyplývajú  obchodníkom s súvislosti  so spustením zálohového systému? Podľa §5 Zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových nápojových obalov  distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi, bez ohľadu na spôsob predaja a na veľkosť predajnej plochy má povinnosť:
  • Zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú Správcom.
  • Viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške zálohu.
  • Výška zálohu bude jednotná pre všetky jednorazové zálohované nápojové obaly, t.j. plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov.
  • Výška zálohu, 15 eurocentov, má byť uvedená na cenovke alebo výveske oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja.
  • Sprístupnenie informácie o cene nápoja a výške zálohu pre spotrebiteľa by malo byť viditeľné, jasné a zrozumiteľné

  Výška zálohu má byť v rámci dokladu o úhrade evidovaná osobitne ako nezdaniteľná predajná položka.    

Úlohy pre odberné miesta do spustenia zálohovania     

Distribútori, ktorí zriaďujú na svojich prevádzkach odberné miesta, či už povinne zo zákona  alebo dobrovoľne, musia mať pred spustením zálohovania splnené nasledujúce úlohy:
  • Zaslanie žiadosti o uzavretie zmluvy Správcovi
  • Podpísanie zmluvy so Správcom
  • Registrácia do registračného portálu Správcu
  • Registrovanie odberných miest v registračnom portáli Správcu

  Každému kroku predchádza splnenie toho predchádzajúceho. Registrácia je pre distribútorov spustená už od 29.10.2021. Pre zaslanie aktivačného emailu, ktorý distribútorovi umožní registráciu v registračnom portáli Správcu je nutné mať uzatvorenú zmluvu so Správcom. Detailný manuál pre registráciu v registračnom portáli Správcu je dostupný na stiahnutie po kliknutí na tlačidlo.    

Zdroj: Správca zálohového systému

Ako sa pripraviť na zálohovanie? (mailchi.mp)