Aké zmeny prinesie zálohovací systém?

Vyrobiť novú fľašu z recyklovaného plastu je možné šesť- až deväťkrát
Vyrobiť novú fľašu z recyklovaného plastu je možné šesť- až deväťkrát
Slovensko sa od januára pridá ku krajinám, ktoré zálohujú PET fľaše. Prečítajte si, ako bude zálohovanie na Slovensku vyzerať.
Plastové fľaše, obaly na jedlo aj obal z čokoládovej tyčinky patria do žltých kontajnerov. Keď technické služby smetné koše odvezú, odpad sa rozdelí podľa zloženia a ďalej sa recykluje. Problém nastane, ak sa do zbernej nádoby dostane zvyšok jogurtu či farby na maľovanie a zvyšný odpad sa znehodnotí. „Takéto odpady idú do spaľovne, lebo sa nedajú zrecyklovať,“ hovorí Michal Sebíň, riaditeľ firmy Natur-pack. Zabrániť znehodnoteniu zbieraného materiálu má zálohový systém, ktorý na Slovensku začne platiť od nového roka. Fľaše a plechovky sa budú odovzdávať do obchodov, no nie preto, aby sa dali znovu použiť. Čo s fľašami bude a čo sa od nového roka mení?
Menej plastov pôjde do textilnej výroby
Na to, aby sa zo zozbieraných fliaš dali vyrobiť nové, treba PET fľaše rozdrviť na PET vločky a potom očistiť. Zo zmesi vločiek a nového materiálu je možné vyrobiť tzv. predlisok, z ktorého sa neskôr dá vyrobiť nová fľaša. Tento postup je však na Slovensku skôr raritný. Recyklácia bude fungovať rovnako aj po novom roku. Zmení sa však spôsob zberu plastových fliaš. „Jediný rozdiel je, že väčšina r-granulátu (produkt, ktorý vzniká počas recyklácie PET fliaš, pozn. red.), ktorý sa predáva do textilného priemyslu, ostane na Slovensku,“ hovorí Sebíň. Upozorňuje tak na povinnosť, ktorá predajcom nariaďuje pridávať do nápojových obalov recyklovaný materiál. „Ak sa z granulátu ide vyrábať predlisok, materiál musí byť čistý. Nie každý výrobca dokáže splniť podmienky na použitie v potravinárskom priemysle,“ hovorí Sebíň. Granulát z PET fliaš sa predáva aj do textilného priemyslu. Napríklad granulát zo 150 PET fliaš by stačil na výrobu jedného polyesterového koberca. Okrem textilných vlákien sa z recyklovaných fliaš vyrábajú aj pásky či fólie. „Dopyt z potravinárskeho priemyslu doteraz nebol,“ dodáva. Fľaša, ktorá je recyklovaná, to má napísané aj na etikete. „Firmy sa s tým rady pochvália. V minulosti sme recyklované fľaše nemali a teraz, keď máme, tak je vyrobená z dovezeného recyklátu.“ Vyrobiť novú fľašu z recyklovaného plastu je možné šesť – až deväťkrát, potom materiál stráca kvalitu. Plechovky sa dajú recyklovať dlhšie. Už použité obaly sa však opätovne nedajú použiť. „Ani v prípade hliníka, ani PET fliaš,“ vysvetľuje Sebíň, treba ich zozbierať, zomlieť alebo roztaviť a potom vyrobiť nové.
Posledný pokus o zber PET fliaš nevyšiel
Do žltej zbernej nádoby dnes patria PET fľaše z nápojov, tégliky z jogurtov, obaly z liekov, čistiacich prostriedkov aj z kozmetiky či mikroténové vrecká a fólie. Od 1. januára sa už plastové PET fľaše a plechovky nebudú vyhadzovať do koša, ale nosiť naspäť do obchodov, kde budú zálohové automaty. Za každú plastovú fľašu a plechovku dostane zákazník 15 centov. Za finančnú odmenu si ministerstvo od zálohovacieho systému sľubuje zníženie množstva voľne pohodených plastových nápojových obalov. Zálohovanie je „jediný účinný spôsob, ako dosiahnuť vysokú mieru vytriedenia nápojových obalov“, píše sa na stránke envirorezortu. Európska únia si dala za cieľ zrecyklovať 90 percent nápojových obalov do roku 2029. Pritom „priemerný Slovák kúpi ročne viac než 200 kusov balených nápojov, a teda PET fliaš,“ pripomína Mária Omastová z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Sebíň dodáva, že 90 percent je najvyššia možná hranica pre množstvo odpadu, ktoré vie štát pozbierať naspäť od ľudí. „Niektoré si ľudia nechajú doma a nevyhadzujú,“ vysvetľuje. Momentálne sa podľa správcu zálohového systému darí vyzbierať 60 percent PET fliaš. Zrecykluje sa však len tretina z toho, odhaduje Inštitút environmentálnej politiky. Zálohovanie bude mať svoje pravidlá. Vratné budú len fľaše a plechovky so špeciálnym QR kódom. Do automatu ich treba priniesť nepokrčené. Opätovné použitie však nie je dôvodom, prečo je to tak. Pokus o návratné PET fľaše už na Slovensku bol. Prišla s ním Coca-Cola. „Ale ľudia si nechceli fľaše kupovať, lebo na nich bolo vidieť, že už sú použité,“ hovorí Sebíň. Dodáva, že opätovné používanie je možné pri sklenených fľašiach.
Fľaše z detských nápojov sa nerecyklujú

„Plasty sa musia separovať podľa skupín,“ hovorí Omastová. Celý obsah žltého kontajnera sa tak nerecykluje spoločne. Samostatne sa však spracúva aj vrchnák, telo fľaše, aj etiketa. Každá zložka je totiž z iného materiálu. „Číra fľaša bez PVC etikety sa recykluje najľahšie. Ale fľaše z detských nápojov, ktoré sú celé potiahnuté fóliou, sa nerecyklujú vôbec,“ upozorňuje Sebíň. Na porovnanie, obal z tyčinky Bounty, ktorý sa skladá z polypropylénu a polyamidu, sa recykluje ťažšie. „Tieto dva materiály sú spojené, jeden z nich tvorí vrchnú vrstvu a druhy spodnú, a oddeliť ich nie je ľahké,“ hovorí Omastová. Kristína Braxatorová

Zdroj: [07.12.2021; Sme; Zálohovanie; s. 8; Kristína Braxatorová
Foto_zdroj:Čo sa dá vyrobiť z recyklovaných plastov? Tieto produkty by si nečakal Zdroj: Pinterest